Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Kijktip: Stiefkind van de rekening


Kijktip: Stiefkind van de rekening Gescheiden ouders vinden vaak na de scheiding een nieuwe partner. In veel gevallen heeft deze partner ook kinderen uit een vorige relatie. Het is al langer bekend dat uit cijfers van het CBS blijkt dat...
Lees meer

Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018


Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 trouwen echtgenoten automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen, tenzij zij huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen die iets anders bepalen. Dit betekent dat niet alle...
Lees meer

Welke regels gelden er als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?


Welke regels gelden er als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie? Het is weer de tijd van het jaar dat veel mensen ziek zijn. Ook komt er weer een vakantieperiode aan. Helaas komt het regelmatig voor dat een werknemer ziek wordt tijdens een vakantie of in het buitenland is en...
Lees meer

Wie bepaalt de hoofdverblijfplaats van een kind na echtscheiding?


Wie bepaalt de hoofdverblijfplaats van een kind na echtscheiding? Veel ouders en kinderen denken dat kinderen van gescheiden ouders bij het bereiken van de leeftijd van 12 jaar zelf mogen bepalen of ze bij hun vader of hun moeder wonen. Deze gedachte berust echter op een...
Lees meer

Mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte


Mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte De wet staat toe om een woning tijdelijk te huren of verhuren. Dit biedt mogelijkheden voor een woningeigenaren bij een tijdelijk verblijf in het buitenland of voor een woningeigenaar die zijn te koop staande...
Lees meer

Niet getrouwd en een kind op komst?


Niet getrouwd en een kind op komst? Indien u en uw partner niet getrouwd zijn en een kind verwachten, is het raadzaam om één en ander te regelen zodat u beiden de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. ouder staat...
Lees meer

De Wet doorstroming huurmarkt in de praktijk


De Wet doorstroming huurmarkt in de praktijk Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Door deze wet zijn er meer mogelijkheden voor het tijdelijk verhuren van woonruimte. Deze wet geldt voor huurovereenkomsten die op of na 1...
Lees meer

De gevolgen van het regeerakkoord voor het familierecht


De gevolgen van het regeerakkoord voor het familierecht Gisteren stond het kabinet Rutte-III op het bordes bij de koning. Na ruim 200 dagen onderhandelen zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar en ligt er...
Lees meer

Transitievergoeding bij naderen pensioengerechtigde leeftijd


Transitievergoeding bij naderen pensioengerechtigde leeftijd Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 13 juli 2017 een oordeel gegeven over de vraag of een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd nadert recht heeft op de transitievergoeding bij ontslag...
Lees meer

De gevolgen van het regeerakkoord voor het arbeidsrecht


De gevolgen van het regeerakkoord voor het arbeidsrecht Afgelopen week heeft het kabinet Rutte-III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Na ruim 200 dagen onderhandelen zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eens geworden over...
Lees meer

Kennelijke vergissing van Leen Bakker?


Kennelijke vergissing van Leen Bakker? Wellicht heeft u enige tijd geleden gehoord over de aanbieding van Leen Bakker voor hoogslapers via haar webshop. Tienduizenden consumenten hebben deze hoogslapers besteld voor een bedrag van € 24,- of...
Lees meer

Erfdienstbaarheid


Erfdienstbaarheid In dit artikel staat een recente uitspraak van de Hoge Raad over erfdienstbaarheid centraal. Voordat wij op deze uitspraak ingaan, leggen wij eerst aan u uit wat een erfdienstbaarheid precies is. Wat is...
Lees meer

Kwalificatie verschillende typen bedrijfsruimte


Kwalificatie verschillende typen bedrijfsruimte In het huurrecht zijn er twee soorten bedrijfsruimte te onderscheiden, de zogenaamde middenstandsbedrijfsruimte en de ‘overige’ bedrijfsruimte, waarop verschillende huurregimes van toepassing zijn...
Lees meer

Is een geregistreerd partnerschap eenvoudiger om te ontbinden dan een huwelijk?


Is een geregistreerd partnerschap eenvoudiger om te ontbinden dan een huwelijk? Naar aanleiding van nieuwe gegevens van het CBS is vandaag (25 augustus 2017) in het ochtendjournaal van de NOS aandacht besteed aan het gegeven dat paren steeds vaker kiezen voor het geregistreerd partnerschap;...
Lees meer

Ontslag op staande voet wegens het verstrekken van onjuiste informatie over arbeidsongeschiktheid


Ontslag op staande voet wegens het verstrekken van onjuiste informatie over arbeidsongeschiktheid In beginsel is een werknemer niet gehouden om gegevens over zijn gezondheid of arbeidsongeschiktheid aan zijn werkgever mede te delen. Echter, in een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 18 juli...
Lees meer

Nieuw artikel in de Gemeentewet moet uitkomst bieden bij ernstige woonoverlast in koopwoningen


Nieuw artikel in de Gemeentewet moet uitkomst bieden bij ernstige woonoverlast in koopwoningen Tot voor kort was het voor woningeigenaren lastig om iets te ondernemen tegen overlast dat wordt veroorzaakt door andere woningeigenaren. Bij huurwoningen hebben veel gemeenten een beleid opgesteld, vaak in...
Lees meer

Wat betekent de KEI voor burgers en ondernemers?


Wat betekent de KEI voor burgers en ondernemers? Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) is een project van de Rechtspraak dat door middel van innovatie en digitalisering de procedures in de rechtspraak toegankelijker, begrijpelijker en sneller wil maken...
Lees meer

Nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak over de omvang van de billijke vergoeding


Nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak over de omvang van de billijke vergoeding Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een arbeidszaak. Door deze uitspraak hebben werknemers kans om een hogere ontslagvergoeding te krijgen dan wettelijk is bepaald. Dit is mogelijk in...
Lees meer

Gescheiden en met de kinderen op vakantie, waar moet u allemaal aan denken?


Gescheiden en met de kinderen op vakantie, waar moet u allemaal aan denken? De zomervakantie is in aantocht en veel mensen hebben een vakantie op de planning staan. Zo ook gescheiden ouders die graag met hun kinderen op vakantie naar het buitenland willen. Waar moet u in deze...
Lees meer

Scheiding en kinderen: een ouderschapsplan opstellen


Scheiding en kinderen: een ouderschapsplan opstellen Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan schrijft de wet voor dat u samen een ouderschapsplan opstelt. In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de verzorging en...
Lees meer

Verhuur van huurwoning via Airbnb


Verhuur van huurwoning via Airbnb Steeds meer mensen zien het verhuren via Airbnb als een lucratieve bijverdienste. Als eigenaar van een woning staat het u uiteraard vrij om deze woning, of een gedeelte hiervan, via Airbnb te verhuren, maar hoe...
Lees meer

Concurrentiebeding


Concurrentiebeding Aan het einde van de arbeidsverhouding bestaat regelmatig discussie over een concurrentiebeding die partijen bij aanvang van het dienstverband zijn overeengekomen. Een concurrentiebeding is een bepaling die de...
Lees meer

Een aantal mogelijkheden voor de verhuurder als de huurder niet betaalt


Een aantal mogelijkheden voor de verhuurder als de huurder niet betaalt Het is gebruikelijk om voor het verhuren van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsruimte een schriftelijke huurovereenkomst te sluiten. In deze huurovereenkomst staat onder andere vermeld wat er wordt gehuurd...
Lees meer

Overlast van de buren


Overlast van de buren In Nederland wonen wij met veel mensen dicht op elkaar. Dit kan tot gevolg hebben dat buren hinder van elkaar ondervinden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan geluidsoverlast, stankoverlast, blaffende honden...
Lees meer

Het Hof van Justitie staat een hoofddoekverbod door de werkgever toe


Het Hof van Justitie staat een hoofddoekverbod door de werkgever toe Er is veel discussie over de vraag of een hoofddoek op het werk wel of niet is toegestaan. De ene werkgever verbiedt het dragen van een hoofddoek op de werkvloer, terwijl de andere werkgever er geen probleem mee...
Lees meer

Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel om de gemeenschap van goederen te beperken


Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel om de gemeenschap van goederen te beperken Op 9 december 2016 schreven wij al een artikel over het wetsvoorstel om de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. De Tweede Kamer heeft op 16 april 2016 met dit voorstel ingestemd...
Lees meer

Afmetingen koopwoning niet conform verkoopbrochure


Afmetingen koopwoning niet conform verkoopbrochure Op 13 december 2016 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld of verkopers van de verkochte woning aansprakelijk zijn voor een afwijking van de werkelijke oppervlakte van de woning van de in de...
Lees meer

Kernwaarden in de advocatuur


Kernwaarden in de advocatuur Op 17 februari 2017 ben ik beëdigd als advocaat. Hiervoor heb ik een verzoek tot inschrijving als advocaat ingediend bij de Raad van de Orde van Advocaten in ’s-Hertogenbosch. Na de goedkeuring van...
Lees meer

De proeftijd


De proeftijd In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden overeengekomen. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever en werknemer tijdens de proeftijd eenvoudig en snel van elkaar af kunnen als er niet aan de wederzijdse...
Lees meer

Een opvallende uitspraak van de kantonrechter Eindhoven over de invloed van het ontbreken van een energielabel bij aanvang van de huur


Een opvallende uitspraak van de kantonrechter Eindhoven over de invloed van het ontbreken van een energielabel bij aanvang van de huur De kantonrechter Eindhoven heeft een opvallende uitspraak gedaan in een zaak waarbij er bij aanvang van de huurovereenkomst geen geregistreerd energielabel was. De energieprestatie van een huurwoning is met name...
Lees meer

De berekening van kinderalimentatie


De berekening van kinderalimentatie Ouders zijn in het algemeen gehouden om te voorzien in de kosten van hun kinderen totdat zij de leeftijd van 21 jaar bereiken. Als ouders uit elkaar gaan, zullen zij afspraken moeten maken over hoe zij deze...
Lees meer

Recht op vrije advocaatkeuze bij een procedure!


Recht op vrije advocaatkeuze bij een procedure! Rechtsbijstandsverzekeraars hebben tegenwoordig de wettelijke verplichting om hun verzekerden het recht op een vrije advocaatkeuze aan te bieden als er een procedure gevoerd moet worden. Als verzekerde heeft u...
Lees meer

De bedenktermijn


De bedenktermijn Met de komst van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn niet alleen de regels voor arbeidsrechtelijke procedures veranderd, maar ook in de schikkingspraktijk heeft de Wwz de nodige veranderingen teweeg gebracht. De...
Lees meer

Oninbare huurvorderingen


Oninbare huurvorderingen Een verhuurder kan ermee te maken krijgen dat een huurder de huurtermijnen niet meer kan voldoen. In het vervolg van dit artikel leggen wij u uit wat u als verhuurder kunt doen om de schade die u hierdoor lijdt...
Lees meer

Hoe ver reiken de bevoegdheden van de beheerder bij huurovereenkomsten?


Hoe ver reiken de bevoegdheden van de beheerder bij huurovereenkomsten? In het algemeen maken een verhuurder en huurder afspraken over de huur van een woning of bedrijfsruimte. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een huurovereenkomst. Regelmatig is er bij deze verhouding...
Lees meer

Antwoord van de Hoge Raad op prejudiciele vragen voorwaardelijk ontbindingsverzoek


Antwoord van de Hoge Raad op prejudiciele vragen voorwaardelijk ontbindingsverzoek Op 2 december 2016 schreven wij al een blog over de vraag of het voorwaardelijke ontbindingsverzoek onder de Wet werk en zekerheid (Wwz) nog steeds mogelijk is. Een werkgever die een werknemer op staande voet...
Lees meer

Het Klokhuis geeft aandacht aan kinderen in een echtscheidingssituatie


Het Klokhuis geeft aandacht aan kinderen in een echtscheidingssituatie Op donderdag 19 januari a.s. start Het Klokhuis met een speciale serie over scheiden. Deze serie wordt gepresenteerd door Maurice Lede en Nienke de la Rive Box. Jaarlijks krijgen circa 70.000 kinderen van hun...
Lees meer

Gratis spreekuur arbeidsrecht


Gratis spreekuur arbeidsrecht Heeft u een vraag over een dreigend ontslag, betaalt uw werkgever uw loon niet correct uit of heeft u een andere arbeidsrechtelijke vraag? Om de drempel naar de advocatuur zo laag mogelijk te houden, kunt u...
Lees meer

GEWIJZIGDE WET- EN REGELGEVING VANAF 1 JANUARI 2017


GEWIJZIGDE WET- EN REGELGEVING VANAF 1 JANUARI 2017 Vanaf 1 januari 2017 wijzigen er verschillende wetten en regelingen. De belangrijkste veranderingen zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Wij hebben hieronder de belangrijkste wijzigingen voor u op...
Lees meer

Familierechters willen vechtscheidingen voorkomen


Familierechters willen vechtscheidingen voorkomen Ongeveer 70.000 kinderen krijgen jaarlijks te maken met een echtscheiding. Bij ongeveer 1 op de 5 echtscheidingen zijn de ouders het niet met elkaar eens, waardoor zij in een juridische strijd terechtkomen...
Lees meer

Gezondheidsvragen bij de sollicitatieprocedure: wat mag wel en wat mag niet?


Gezondheidsvragen bij de sollicitatieprocedure: wat mag wel en wat mag niet? Gezondheidsvragen bij de sollicitatieprocedure: wat mag wel en wat mag niet? De meeste werknemers treden bij een werkgever in dienst nadat zij een sollicitatieprocedure hebben doorlopen. Sommige zaken, zoals...
Lees meer

Trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden?


Trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden? Jaarlijks stappen ruim 60.000 mensen in het huwelijksbootje. Hierbij moeten zij de keuze maken of zij in gemeenschap van goederen trouwen of op huwelijkse voorwaarden. Als het aan de Tweede Kamer ligt, wijzigt...
Lees meer

Het voorwaardelijke ontbindingsverzoek onder de Wet werk en zekerheid (Wwz)


Het voorwaardelijke ontbindingsverzoek onder de Wet werk en zekerheid (Wwz) Een ontslag op staande voet is één van de, zo niet de, meest vergaande maatregel in het arbeidsrecht. Een werknemer verliest zijn baan en hij heeft geen recht op een WW-uitkering. Het is dan ook...
Lees meer

Overlast door honden, wat kunnen omwonenden doen?


Overlast door honden, wat kunnen omwonenden doen? Veel mensen vinden huisdieren leuk, maar huisdieren kunnen ook de nodige overlast veroorzaken, bijvoorbeeld voor de buren. Indien buren er in die situatie onderling niet uitkomen, dan is het mogelijk om naar de...
Lees meer

Gevolgen van veelvuldig gebruik van WhatsApp tijdens werktijd


Gevolgen van veelvuldig gebruik van WhatsApp tijdens werktijd Op 19 oktober 2016 heeft de kantonrechter Tilburg uitspraak gedaan in een zaak waarin een werknemer tijdens werktijd veelvuldig gebruik heeft gemaakt van WhatsApp. De werknemer was 7,5 jaar in dienst als...
Lees meer

Wat zijn uw rechten op compensatie bij een vertraagde vlucht?


Wat zijn uw rechten op compensatie bij een vertraagde vlucht? De herfstvakantie is weer bijna ten einde en wellicht bent u met het vliegtuig op vakantie geweest. Helaas komt het regelmatig voor dat vluchten vertraagd zijn. In sommige gevallen heeft u dan recht op...
Lees meer

Alimentatie: Is behoefte van de jongmeerderjarige vereist?


Alimentatie: Is behoefte van de jongmeerderjarige vereist? Na een echtscheiding moet er vaak partneralimentatie en/of kinderalimentatie worden betaald. Op grond van de wet bestaat er een onderhoudsplicht voor kinderen van 18  tot 21 jaar, de zogenoemde...
Lees meer

Verhuiskostenvergoeding bij de huur van woonruimte, een uitleg van de Hoge Raad


Verhuiskostenvergoeding bij de huur van woonruimte, een uitleg van de Hoge Raad In het huurrecht heeft lange tijd veel onduidelijkheid bestaan over de vraag of de verhuurder een verhuiskostenvergoeding is verschuldigd aan de huurder bij het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden bij...
Lees meer

Wijzigingen in het huurrecht


Wijzigingen in het huurrecht Op 12 april 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt door de Eerste Kamer aangenomen. Door middel van huurprijsregulering en door het creëren van de mogelijkheid tot het aangaan van tijdelijke contracten wil...
Lees meer

Levert het niet terugsturen van de schoolfoto een betalingsverplichting op voor de ouders?


Levert het niet terugsturen van de schoolfoto een betalingsverplichting op voor de ouders? Het is september en de scholen zijn weer begonnen. Grote kans dat uw kinderen ook dit jaar weer op de schoolfoto wordt gezet. Veel fotografen werken met dezelfde handelswijze waarbij de kinderen de foto’s...
Lees meer

Welke regels gelden er als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?


Welke regels gelden er als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie? De vakantieperiode is net achter de rug. De meeste werknemers hebben kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Helaas komt het toch regelmatig voor dat een werknemer ziek wordt op vakantie en zich ziek...
Lees meer

Huurachterstand grond voor ontbinding en ontruiming voor de verhuurder?


Huurachterstand grond voor ontbinding en ontruiming voor de verhuurder? Uit de wet volgt dat iedere tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst de verhuurder het recht geeft om de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming vanwege haar...
Lees meer

Kom langs tijdens de Dag van de Scheiding op 9 september 2016


Kom langs tijdens de Dag van de Scheiding op 9 september 2016 Ieder jaar organiseert de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) op de tweede vrijdag in september de Dag van de Scheiding. Deze dag is in het leven geroepen naar aanleiding van cijfers...
Lees meer

Het belang van mediation bij arbeidsgeschillen uitgelegd in 5 recente uitspraken


Het belang van mediation bij arbeidsgeschillen uitgelegd in 5 recente uitspraken Wanneer een werkgever en een werknemer met elkaar in conflict zijn, is dit niet zonder meer een goede reden voor de werkgever om de arbeidsrelatie te beëindigen. Van zowel de werkgever als de werknemer...
Lees meer

Minderjarige aansprakelijk voor de factuur van de orthodontist?


Minderjarige aansprakelijk voor de factuur van de orthodontist? Wanneer een minderjarig kind naar de tandarts of naar de dokter moet, wordt dit in de meeste gevallen door een ouder geregeld. De tandarts of dokter zal op zijn beurt over het algemeen zijn communicatie richten...
Lees meer

Gescheiden en met de kinderen op vakantie, waar moet u allemaal aan denken?


Gescheiden en met de kinderen op vakantie, waar moet u allemaal aan denken? De zomervakantie is in volle gang en veel mensen hebben een vakantie op de planning staan. Zo ook gescheiden ouders die graag met hun kinderen op vakantie naar het buitenland willen. Waar moet u in deze situatie...
Lees meer

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden


Wet bescherming erfgenamen tegen schulden Met ingang van 1 september 2016 treedt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking. Het doel van deze wet is om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de nalatenschap. Deze wijziging...
Lees meer

Wet doorstroming huurmarkt


Wet doorstroming huurmarkt Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt van kracht. Deze wet heeft als doel het aanbod van geschikte huurwoningen in zowel de vrije huursector als de sociale huursector te bevorderen. De wetgever...
Lees meer

Disfunctioneren onder de WWZ


Disfunctioneren onder de WWZ Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is dossieropbouw door de werkgever bij disfunctioneren van een werknemer nog belangrijker geworden. De arbeidsovereenkomst kan...
Lees meer

'35 onder de 35'


'35 onder de 35' In de nieuwste editie van het Advocatenblad wordt de ‘35 onder de 35’ gepresenteerd. In deze lijst staan de meest opvallende, ambitieuze, jonge advocaten van Nederland. Wij zijn erg trots op onze...
Lees meer

Het boetebeding in een huurovereenkomst


Het boetebeding in een huurovereenkomst Regelmatig worden in huurovereenkomsten contractuele boetes opgenomen, bijvoorbeeld in het geval van een te late huurbetaling of indien een verbod wordt overtreden, zoals een hennepkweekverbod of een...
Lees meer

Vernietiging koopovereenkomst wegens dwaling op grond van schending mededelingsplicht


Vernietiging koopovereenkomst wegens dwaling op grond van schending mededelingsplicht Op 30 augustus 2007 is tussen Hutten Vastgoed (hierna: Hutten) en Vano Vastgoed (hierna: Vano) een koopovereenkomst tot stand gekomen. Hutten Vastgoed heeft in dit kader aan Vano een bedrijfspand in Vroomshoop...
Lees meer

TV commercial Uit elkaar met respect voor elkaar


TV commercial Uit elkaar met respect voor elkaar Sinds deze week is de TV commercial te zien van de vFAS "Uit elkaar met respect voor elkaar": http://www.youtube.com/watch?v=xI09gvG3LkI&sns=tw  
Lees meer

De advocaat arbeidsrecht is een ervaren onderhandelaar, die praktisch is ingesteld en uit is op een zo goed mogelijk resultaat voor de cliënt.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media