Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Vernietiging koopovereenkomst wegens dwaling op grond van schending mededelingsplicht

Vernietiging koopovereenkomst wegens dwaling op grond van schending mededelingsplicht
Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2015

Op 30 augustus 2007 is tussen Hutten Vastgoed (hierna: Hutten) en Vano Vastgoed (hierna: Vano) een koopovereenkomst tot stand gekomen. Hutten Vastgoed heeft in dit kader aan Vano een bedrijfspand in Vroomshoop verkocht. Tijdens het sluiten van de koopovereenkomst had Vano huurovereenkomsten met zes verschillende huurders van bedrijfsruimten in Vroomshoop. Het betrof onder meer een huurovereenkomst met Palazzo Keuken Design (hierna: Palazzo) en Sport Studio. Op 31 december 2007 is een koopovereenkomst met betrekking tussen het bedrijfspand gesloten tussen Foreburghstaete (FBS) als koper en Vano als verkoper. In hoger beroep gaat het echter om de gesloten koopovereenkomst tussen Hutten Vastgoed en Vano.

Vano heeft vernietiging van de eerder genoemde koopovereenkomst tussen Vano en Hutten gevorderd op grond van dwaling.

Oordeel hof

Het hof heeft het beroep op dwaling van Vano opgevat als een beroep op de dwalingsgrond van artikel 6:228 lid 1 onder b BW, omdat de feitelijke grondslag berust op het verwijt dat Hutten voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst voor Vano als koper relevante informatie rond de achterstanden in de huurbetalingen van twee huurders, te weten Palazzo en Sport Studio, en met Hutten daarover gemaakte afspraken, heeft achtergehouden.

In beginsel is de hoofdregel van artikel 150 Rv van toepassing, als gevolg waarvan Vano dient te bewijzen dat de overeenkomst onder invloed van dwaling tot stand is gekomen en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten.

Palazzo

Ten aanzien van Palazzo overweegt het hof dat tussen Hutten en Palazzo een bijzondere wijze van betaling van de maandelijks door Palazzo verschuldigde huur bestond, te weten door verrekening in rekening-courant. Voor de koper van een beleggingspand is dit zodanig relevante informatie dat Hutten ongevraagd aan Vano had moeten mededelen dat tussen haar en Palazzo een bijzondere wijze van huurbetaling bestond. Hutten heeft in dit kader dan ook haar mededelingsplicht jegens Vano geschonden. Deze prevaleert boven de onderzoeksplicht van Vano.

Tevens oordeelt het hof dat uit de stukken ter zake van de huurbetaling door Palazzo volgt dat in 2007 sprake is geweest van onregelmatige huurbetaling waarvoor Hutten geen duidelijke verklaring heeft kunnen geven. Ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst tussen Hutten en Vano was sprake van achterstand in de maandelijkse huurbetaling van Palazzo. Voor de koper van een beleggingspand is dit relevante informatie, die Hutten dan ook in het kader van de voorgenomen transactie met Vano had moeten delen. Wegens het nalaten hiervan heeft Hutten ook in dit geval de op haar rustende mededelingsplicht jegens Vano geschonden.

Sport Studio

Het hof heeft ten aanzien van Sport Studio overwogen dat de door dat bedrijf met Hutten gesloten overeenkomst ter kennis van de potentiële koper het beleggingsbedrijfspand gebracht had moeten worden. Hutten heeft in dit kader ook haar mededelingsplicht jegens Vano geschonden. Ook in dit geval was sprake van een achterstand in de huurbetalingsverplichting, dat voorafgaande aan het sluiten van de koopovereenkomst aan Vano kenbaar had moeten worden gemaakt. Wegens het nalaten hiervan is door Hutten de mededelingsplicht jegens Vano geschonden.

Op basis van het bovenstaande staat vast dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken aan de zijde van Vano. Indien Vano correct door Hutten zou zijn geïnformeerd, zou de koopovereenkomst niet onder dezelfde voorwaarden tot stand zijn gekomen. Het beroep op dwaling slaag derhalve, als gevolg waarvan de gevorderde vernietiging van de koopovereenkomst in beginsel toewijsbaar is.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze huurrechtspecialist, mevrouw mr. T. de Mos.

Ga naar de website bij dit artikel: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2013:6600

Terug naar het nieuwsoverzicht

Het arbeidsrecht gaat over afspraken die werkgever en werknemer met elkaar maken.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media