Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Wie bepaalt de hoofdverblijfplaats van een kind na echtscheiding?

Wie bepaalt de hoofdverblijfplaats van een kind na echtscheiding?
Geplaatst op vrijdag 8 december 2017

Veel ouders en kinderen denken dat kinderen van gescheiden ouders bij het bereiken van de leeftijd van 12 jaar zelf mogen bepalen of ze bij hun vader of hun moeder wonen. Deze gedachte berust echter op een misverstand. Hieronder wordt uitgelegd wie bepaalt bij wie een kind zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft en welke rol de mening van het kind hierbij heeft.

Ouderschapsplan

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding ingevoerd. Op grond van deze wet zijn ouders met minderjarige kinderen verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan leggen de ouders afspraken vast over hun minderjarige kinderen. Het ouderschapsplan is in principe vormvrij, maar kent wel enkele verplichte onderdelen. De volgende onderwerpen moeten in ieder geval aan bod komen:

  • het gezag;
  • het hoofdverblijf en de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • het contact en de omgang met beide ouders;
  • de wijze van communicatie en overleg tussen de ouders;
  • de wijze waarop in de kosten van de kinderen zal worden voorzien.

Rechten van het kind

Op grond van artikel 809 Rechtsvordering en artikel 12 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft een kind het recht om zijn of haar mening te geven over alle zaken die hem of haar aangaan. In het verzoekschrift tot echtscheiding moet worden vermeld op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Hiermee wordt het recht van het kind om gehoord te worden gewaarborgd.

Daarnaast worden kinderen van 12 jaar of ouder in een gerechtelijke echtscheidingsprocedure door de rechter uitgenodigd om hun mening kenbaar te maken. Aan kinderen van 16 en 17 jaar wordt tijdens het kindgesprek ook naar hun mening over de kinderalimentatie gevraagd. Een kindgesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten en de ouders zijn hierbij niet aanwezig. Het is voor een kind niet verplicht om naar het kindgesprek te komen. Het is ook mogelijk om een brief te sturen naar de rechter. 

De mening van het kind is belangrijk, maar niet doorslaggevend

Zolang kinderen minderjarig zijn, nemen de ouders met het gezag de beslissingen die betrekking hebben op de minderjarige. Bijvoorbeeld beslissingen over het hoofdverblijf, de schoolkeuze, medische behandelingen etc. Indien de ouders er onderling niet uitkomen, kunnen zij hun geschil voorleggen aan de rechter en zal die een beslissing over het kind nemen. Indien het kind 12 jaar of ouder is, zal de rechter vragen naar de mening van het kind, maar uiteindelijk is het de rechter die de beslissing neemt.

Conclusie

Tijdens of na een echtscheiding bepalen de ouders bij welke ouder hun kind zijn of haar hoofdverblijfplaats zal hebben en hoe de zorg- en opvoedingstaken verdeeld zullen worden. Deze afspraken worden door de ouders vastgelegd in een ouderschapsplan. In het verzoekschrift tot echtscheiding moet worden vermeld op welke wijze de minderjarige kinderen zijn betrokken. Indien de ouders er onderling niet uitkomen, kunnen zij de rechter verzoeken de hoofdverblijfplaats en de omgangsregeling vast te stellen. Indien de minderjarige 12 jaar of ouder is, zal de rechter de minderjarige om zijn of haar mening vragen.

Voor meer informatie over dit onderwerp in het bijzonder of over familierecht in het algemeen kunt u contact opnemen met  Cory de Kool-van Eerdenburg of Annemarie Broers 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Specialisten in Sportrecht en sponsoring.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media