Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte

Mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte
Geplaatst op vrijdag 24 november 2017

De wet staat toe om een woning tijdelijk te huren of verhuren. Dit biedt mogelijkheden voor een woningeigenaren bij een tijdelijk verblijf in het buitenland of voor een woningeigenaar die zijn te koop staande woning tijdelijk wil verhuren. Hierbij is wel van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de tijdelijke huur en verhuur. Het reguliere huurrecht kent namelijk een vergaande huurbescherming, die mogelijk bij tijdelijke huurcontracten veelal niet geldt.

Huurovereenkomst voor korte tijd
De Wet doorstroming huurmarkt heeft het mogelijk gemaakt om een huurovereenkomst voor korte duur overeen te komen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een woning tijdelijk leeg staat, omdat de huurder of eigenaar tijdelijk in het buitenland verblijft of de woning niet gebruikt. Bij dergelijke overeenkomsten heeft de huurder geen huurbescherming en kan de verhuurder gemakkelijk van de huurder af.

Voor de huur van zelfstandige woonruimte kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal twee jaar worden overeengekomen, zonder dat een huurder huurbescherming heeft. Bij onzelfstandige woonruimte, bijvoorbeeld een kamer, is deze termijn maximaal vijf jaar.

De verhuurder moet de huurder minimaal één maand en maximaal drie maanden voor het eindigen van de termijn schriftelijk informeren over het einde van de huurovereenkomst. Als de verhuurder dit niet doet, wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en heeft de huurder huurbescherming. Ook indien na het verstrijken van de bepaalde termijn een nieuwe huurovereenkomst wordt aangegaan met dezelfde huurder wordt dit een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Tussenhuurovereenkomst
Indien de huurder of eigenaar tijdelijk geen gebruik kan maken van zijn woning, kan hij een huurder zoeken die tijdens zijn afwezigheid in de woning verblijft. De huurder kan vervolgens optreden als verhuurder en een huurovereenkomst aangaan. Deze moet worden aangegaan voor bepaalde tijd en er moet een ontruimingsbeding in worden opgenomen, waarin staat dat de huurder de woning moet verlaten op het moment dat de verhuurder na de overeengekomen periode weer terugkeert. De verhuurder kan in een dergelijke tussenhuursituatie de huurovereenkomst tegen het einde van de overeengekomen termijn (en niet eerder) opzeggen. Als de huurder weigert om de woning te verlaten, kan de verhuurder beëindiging en ontruiming van de woning bij de rechter afdwingen. Een verhuurder mag meerdere tussenhuren achter elkaar aangaan. Ook kunnen de verhuurder en huurder samen afspreken dat de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde tijd wordt verlengd. In de praktijk wordt tussenhuur ook wel een huurovereenkomst met diplomatenclausule genoemd.

Verhuur op basis van de Leegstandswet
Bij een huurovereenkomst op basis van de Leegstandswet heeft de huurder geen huurbescherming. De huurovereenkomst kan worden aangegaan voor minimaal zes maanden en de opzegtermijn voor de huurder bedraagt minimaal één maand en voor de verhuurder minimaal drie maanden. De verhuurder moet een vergunning krijgen voor een periode van maximaal vijf jaar. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval op de datum dat de vergunning afloopt.

Huur naar zijn aard van korte duur
Bij huur naar zijn aard van kort duur gaat het met name om vakantiewoningen, hotelkamers, pensions en wisselwoningen. Het gehele stelsel van huur- en huurprijsbescherming geldt niet bij dergelijke overeenkomsten. Indien u een dergelijke huurovereenkomst sluit, is het raadzaam om hier alert op te zijn, vanwege de eventuele verstrekkende gevolgen hiervan voor de huurder.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een huurovereenkomst of heeft u een andere vraag over het huurrecht? Neem dan contact op met huurrechtspecialist mr. Tessa de Mos of mr. Eline Geven. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Scheiding laten regelen/begeleiden? Wij nemen de tijd voor u. Bel ons!
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media