Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Niet getrouwd en een kind op komst?

Niet getrouwd en een kind op komst?
Geplaatst op vrijdag 10 november 2017

Indien u en uw partner niet getrouwd zijn en een kind verwachten, is het raadzaam om één en ander te regelen zodat u beiden de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. ouder staat geregistreerd en sprake is van gezamenlijk gezag.

Bij ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, ontstaat automatisch gezamenlijk gezag over het kind. Dit is niet zo als de ouders een samenlevingsovereenkomst hebben opgesteld of in de situatie dat zij geen afspraken hebben vastgelegd.                                                                                      

Erkenning

Indien ouders niet zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, is van belang dat de vader het kind eerst erkend. Het is mogelijk om het kind vóór de geboorte te erkennen. Dit wordt ook wel erkenning van de ongeboren vrucht genoemd. De erkenning vindt plaats bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kan bij elke gemeente in Nederland. Bij de erkenning moet de (aanstaande) moeder aanwezig zijn of zij moet schriftelijk toestemming verlenen.

Het is ook mogelijk om later pas het kind te erkennen. Dit kan zelfs als het al meerderjarig is. Ook dan vindt de erkenning plaats bij de burgerlijke stand. Als het kind 12 jaar of ouder is, moet zowel het kind als de moeder toestemming geven. Is het kind 16 jaar of ouder, dan is alleen de toestemming van het kind nodig.

De erkenning van een kind is gratis. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Indien u een afschrift van de akte van erkenning wenst, zijn hier wel kosten verbonden. Deze kosten verschillen per gemeente.

Bij ongetrouwde ouders krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Indien u wilt dat het kind de achternaam van de vader krijgt, dan kan deze keuze bij de erkenning worden gemaakt.

Gezamenlijk gezag

Door de erkenning is de vader nog niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Hiervoor moet na de geboorte gezamenlijk ouderlijk gezag verzocht worden bij de Rechtbank. Dit kan door een formulier op de website van de Rechtspraak in te vullen. Hiervoor is geen bijstand van een advocaat vereist.

Indien de moeder geen toestemming geeft om gezamenlijk gezag te verzoeken, kan de vader, nadat hij het kind heeft erkend, door een advocaat een verzoek bij de rechtbank laten indienen.

Aan een digitale aanvraag van het gezamenlijk gezag zijn geen kosten verbonden. Bij een procedure waarin gezamenlijk gezag aan de rechter wordt verzocht, zijn griffierechten verschuldigd. Daarnaast heeft de vader in die situatieadvocaatkosten.

Verschil erkenning en gezamenlijk gezag

Door de erkenning ontstaat er een juridische band tussen de ouder en het kind. Dit wordt ook wel de familierechtelijke betrekking genoemd. De ouder wordt hierdoor verplicht om het kind financieel te onderhouden. Daarnaast ontstaat er voor het kind ook het recht op een wettelijk erfdeel als de vader komt te overlijden.

Op het moment dat sprake is van gezamenlijk gezag is de vader ook de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Hij is bevoegd om beslissingen te nemen over de opvoeding en de verzorging van het kind. Daarnaast mag de vader het vermogen van het kind beheren en kan hij rechtshandelingen verrichten in naam van het kind.

Voor meer informatie over dit onderwerp in het bijzonder of over familierecht in het algemeen kunt u contact opnemen met Cory de Kool-van Eerdenburg of Annemarie Broers

Terug naar het nieuwsoverzicht

Worden uw openstaande rekeningen niet betaald of heeft u een geschil met uw afnemer? Kies dan voor de effectiviteit van een incasso advocaat.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media