Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


De gevolgen van het regeerakkoord voor het familierecht

De gevolgen van het regeerakkoord voor het familierecht
Geplaatst op vrijdag 27 oktober 2017

Gisteren stond het kabinet Rutte-III op het bordes bij de koning. Na ruim 200 dagen onderhandelen zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar en ligt er een regeerakkoord. In dit artikel gaan wij in op de belangrijkste veranderingen voor het familierecht.

Voorkomen van vechtscheidingen
Het nieuwe kabinet vindt dat het belang van het kind voorop moet staan en dat het contact met zowel de ouders als de grootouders moet worden bevorderd. Er komt een landelijk beleid om ‘vechtscheidingen’ te voorkomen. Dit beleid zal gericht zijn op het wegnemen van knelpunten die zich voordoen bij het voorkomen van deze schade.

Herijking ouderschap
De staatscommissie herijking ouderschap heeft verschillende onderzoeken bevolen en uit het regeerakkoord blijkt dat deze zullen worden uitgevoerd. Deze onderzoeken zien op verschillende onderwerpen zoals de fiscale consequenties, nationaliteitsrecht, vreemdelingenrecht, erfrecht, onderhoudsverplichtingen en naamrecht bij juridisch meerouderschap, gezag en draagmoederschap.

Ook zal er nader onderzoek worden verricht naar een verdere herijking van het familierecht. Daarbij gaat het onder meer om adoptie, echtscheiding, alimentatie en de positie van grootouders. Ook hierbij zal het belang van het kind leidend zijn.

Nieuw huwelijksvermogensrecht
Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuw huwelijksvermogensrecht, waar wij eerder een artikel over hebben geschreven. Op grond van de nieuwe wet is de beperkte gemeenschap van goederen het uitgangspunt voor personen die in het huwelijk treden. Het kabinet gaat bekijken of het maken van notariskosten weggenomen kan worden voor paren die toch in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen.

Modernisering nationaliteitsrecht
Het kabinet gaat voorstellen voorbereiden ter modernisering van het nationaliteitsrecht. Deze voorstellen zullen onder meer een verruiming inhouden van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten. Daarnaast komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.

Mediation
Veel familierechtelijke geschillen kunnen worden opgelost door middel van mediation. In het regeerakkoord is ook aandacht aan deze vorm van geschilbeslechting besteed. Uit het akkoord blijkt dat het nieuwe kabinet er zich bewust van is dat juridische procedures complex zijn en niet altijd leiden tot een oplossing van het probleem. Er zal meer ruimte komen voor experimenten met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen waardoor conflicten niet escaleren.

Indien u vragen heeft over bovenstaande onderwerpen in het bijzonder of vragen of het familierecht of mediation in het algemeen kunt u contact opnemen met mr. Cory van Eerdenburg of mr. Annemarie Broers. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Heeft u vragen over faillissementsrecht? Een gespecialiseerde advocaat faillissementsrecht van Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation helpt u graag verder.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media