Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Kennelijke vergissing van Leen Bakker?

Kennelijke vergissing van Leen Bakker?
Geplaatst op vrijdag 6 oktober 2017

Wellicht heeft u enige tijd geleden gehoord over de aanbieding van Leen Bakker voor hoogslapers via haar webshop. Tienduizenden consumenten hebben deze hoogslapers besteld voor een bedrag van € 24,- of € 85,34. Deze prijs was afhankelijk van het type en formaat hoogslaper. Leen Bakker heeft de consumenten echter laten weten dat sprake was van een kennelijke vergissing en dat het niet haar bedoeling was om de hoogslapers voor de extreem lage prijs aan te bieden. Leen Bakker heeft de bestellingen daarom geannuleerd. De consumenten hebben een kortgedingprocedure aangespannen, waarin zij levering van de hoogslapers vorderen tegen de extreem lage prijs. Op maandag 2 oktober 2017 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in deze procedure.

Wat is er precies gebeurd?
Leen Bakker had in het weekend van 29 en 30 juli 2017 diverse hoogslapers van het merk Hoppekids met bed, ombouw, matras, matrashoes en gordijntjes op haar website aangeboden voor € 24,- en € 85,34. De reguliere prijzen van deze hoogslapers waren € 319,-, € 479,- en € 499,-. Deze aanbieding zou een korting opleveren van 92%, 82% en 83%. Door de grote aandacht die hieraan op social media was besteed, bestelden tienduizenden mensen deze hoogslapers. Leen Bakker ontdekte de foutieve prijsstelling op zaterdag 29 juli 2017 rond 13.40 uur. Vanaf zondag 30 juli 2017 rond 12.00 uur was het niet meer mogelijk om de hoogslapersets te bestellen. Leen Bakker had de consumenten op 31 juli 2017 per e-mail laten weten dat door een fout in het systeem de hoogslapers met een onrealistisch hoge korting op de website terecht zijn gekomen. Dit was een kennelijke vergissing en het was niet haar bedoeling om de hoogslapers voor die extreem lage prijs aan te bieden. Leen Bakker heeft vervolgens de bestelling geannuleerd en het betaalde bedrag teruggestort. Tevens heeft Leen Bakker een korting van 40% aangeboden op alle hoog-, halfhoog en middenslapers als tegemoetkoming.

Een groep consumenten heeft zich verenigd in een stichting en heeft een kort geding gestart waarin levering van de hoogslapers werd gevorderd.

In het kort geding stond de vraag centraal of het voldoende aannemelijk is dat tussen Leen Bakker en de consumenten een koopovereenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot de hoogslapersets voor een prijs van € 24,- of € 85,34.

Op grond van de wet komt een overeenkomst tot stand door een aanbod en de aanvaarding hiervan. Er is pas een geldig aanbod als de wil en de verklaring van de aanbieder, in dit geval Leen Bakker, met elkaar overeenstemmen. Ook als voldoende aannemelijk is dat Leen Bakker niet de wil had om de hoogslapers voor de extreem lage prijs te verkopen, kan het toch zo zijn dat Leen Bakker aan de aanbieding gebonden is. In dat geval is een gerechtvaardigd vertrouwen van de consumenten vereist. Dit houdt dat consumenten er redelijkerwijs van uit mochten gaan dat de prijs van € 24,- of € 85,34 voor de hoogslapersets juist was.

Wat heeft de voorzieningenechter geoordeeld?
Volgens de rechter heeft Leen Bakker voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een vergissing. Immers, de onjuiste aanbieding was het gevolg van een andere actie waarbij 20% korting op matrassen werd aangeboden. Dit heeft ertoe geleid dat complete hoogslapersets tegen alleen de prijs van het matras met de 20% korting zijn aanboden. Ook heeft Leen Bakker voldoende onderbouwd dat de prijs onrealistisch was ten opzichte van de inkoopprijs. Ter illustratie gaf zij aan dat deze extreem lage prijs een verliespost van € 9 miljoen zou bedragen. Dit geldt ook voor het feit dat Leen Bakker slechts 400 hoogslapersets per week kan leveren, zodat Leen Bakker drie jaar bezig zou zijn met het uitleveren van de bestelde hoogslapersets. De voorzieningenrechter komt dan ook tot het oordeel dat er geen geldige koopovereenkomst tot stand is gekomen, omdat geen sprake was van een geldig aanbod.

Ook is de voorzieningenrechter van oordeel dat de consumenten niet gerechtvaardigd op de aanbieding mochten vertrouwen. De voorzieningenrechter verwijst hierbij naar het arrest van het gerechtshof Den Bosch van 22 januari 2008. In die zaak ging het om lcd-tv’s die voor een bedrag van € 99,- werden aangeboden. Het hof oordeelde in dit arrest dat van een consument die van plan is om via internet producten te kopen, verwacht mag worden dat deze zich van tevoren globaal oriënteert op de prijs van die producten. Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde consument. Deze weet namelijk, of behoort te weten, dat een dergelijk hoge korting met een dergelijk lage prijs tot gevolg niet kan kloppen zonder aanwijzing dat sprake is van een prijsknaller, op-is-op-leegverkoop of andere reclametekst. Daar komt nog bij dat op zaterdag 29 juli 2017 aan het einde van de dag op social media massaal werd gedeeld dat sprake is van een prijsfout en dat iedereen zo snel mogelijk de hoogslapers bij Leen Bakker moest bestellen.

De voorzieningenrechter gaf overigens ook aan dat op het moment dat het voor consumenten niet direct duidelijk is dat sprake is van een vergissing, op zijn minst een reden was om te twijfelen aan de prijs. De consumenten hadden dan ook nader onderzoek moeten doen door bijvoorbeeld contact op te nemen met de klantenservice van Leen Bakker.

Het voorgaande leidt ertoe dat er geen geldige koopovereenkomst tot stand is gekomen en dat Leen Bakker niet gehouden is om de hoogslapers voor de extreem lage prijzen aan de consumenten te leveren.

Conclusie
Indien u een product op internet koopt, is het van belang dat u nagaat of het product voor een redelijke prijs wordt aangeboden. Op het moment dat u twijfelt of de aangeboden prijs redelijk is voor het product is het raadzaam nader onderzoek te doen door bijvoorbeeld contact op te nemen met de desbetreffende winkel.

Indien u meer informatie wenst over het contractenrecht of consumentenkoop kunt u contact opnemen met mr. Eline Geven of mr. Annemarie Broers.

Terug naar het nieuwsoverzicht

echtscheiding alimentatie bemiddeling scheiding mediation collaborative divorce advocaten.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media