Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Nieuw artikel in de Gemeentewet moet uitkomst bieden bij ernstige woonoverlast in koopwoningen

Nieuw artikel in de Gemeentewet moet uitkomst bieden bij ernstige woonoverlast in koopwoningen
Geplaatst op vrijdag 21 juli 2017

Tot voor kort was het voor woningeigenaren lastig om iets te ondernemen tegen overlast dat wordt veroorzaakt door andere woningeigenaren. Bij huurwoningen hebben veel gemeenten een beleid opgesteld, vaak in samenwerking met woningcorporaties en buurtbemiddeling. De Eerste Kamer is op 24 januari 2017 akkoord gegaan met het initiatiefwetsvoorstel van VVD-Kamerlid Tellegen over de aanpak van woonoverlast bij koopwoningen.

Op grond van artikel 174a van de Gemeentewet is het mogelijk om een maatregel op te leggen als sprake is van gedrag dat gevaar oplevert voor de veiligheid of gezondheid van omwonenden. Daarnaast biedt artikel 17 van de Woningwet een grond om maatregelen op te leggen als de leefbaarheid in het gedrang komt. In de praktijk wijst de rechter een verzoek tot sluiting van de woning op grond van overlast niet snel toe.

Het nieuwe artikel 151d Gemeentewet geeft bevoegdheden aan burgemeesters indien sprake is van overlast door de buren. Op grond van deze nieuwe bepaling kan de gemeente een inwoner een gebod of verbod opleggen op last van een eventuele dwangsom. Dit wordt ook wel een gedragsaanwijzing genoemd. De meest vergaande maatregel is dat en bewoner maximaal vier weken de toegang tot zijn woning wordt ontzegd.

In artikel 151d Gemeentewet is het volgende bepaald: “De raad kan bij verordening de burgermeester de bevoegdheid verlenen tot oplegging van een last onder bestuursdwang aan degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, indien door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd.

De maatregelen die worden getroffen om de overlast te verminderen zijn op kosten van de veroorzakers. De burgemeester mag een dergelijk besluit niet lichtvaardig nemen. Het is van belang dat de hinder zeer ernstig is en dat deze niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan.

Wilt u weten wat u kunt doen als u overlast van uw buren heeft, lees dan dit artikel dat wij eerder hebben gepubliceerd.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Worden uw openstaande rekeningen niet betaald of heeft u een geschil met uw afnemer? Kies dan voor de effectiviteit van een incasso advocaat.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media