Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Wat betekent de KEI voor burgers en ondernemers?

Wat betekent de KEI voor burgers en ondernemers?
Geplaatst op vrijdag 14 juli 2017

Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) is een project van de Rechtspraak dat door middel van innovatie en digitalisering de procedures in de rechtspraak toegankelijker, begrijpelijker en sneller wil maken voor alle betrokken partijen. Deze digitalisering heeft veel gevolgen, zowel voor de betrokken professionele partijen als voor burgers en ondernemers die met het recht te maken hebben. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag wat de KEI betekent voor burgers en ondernemers.

Modernisering

De minister van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de rechtspraak hebben afspraken gemaakt om de rechtspraak te moderniseren. Het doel van de KEI is om de juridische procedures te digitaliseren en te vereenvoudigen. Hiervoor zijn wetten opgesteld, waarmee de Eerste Kamer op 12 juli 2016 heeft ingestemd.

Wat gaat er veranderen?

Door de invoering van de KEI krijgt de rechter meer een regierol. De rechter bekijkt samen met partijen ruim voor de zitting hoe de zaak het beste kan worden behandeld. Het is ook mogelijk dat de rechter ontbrekende informatie opvraagt bij partijen. De rechter bewaakt de voortgang in de procedure, zodat er een snelle en definitieve oplossing komt voor het geschil.

Daarnaast is de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem een belangrijk onderdeel van de KEI. Er is gekozen voor een gefaseerde invoering van het nieuwe systeem. Eind 2014 is gestart met digitaal toezicht bij faillissementen en in het voorjaar van 2016 is de pilot digitaal toezicht bij bewind gestart. Vanaf 12 juni 2017 is het in asiel- en bewaringsprocedures verplicht om digitaal te procederen. Met ingang van 1 september 2017 wordt het bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland voor advocaten verplicht om in civiele zaken met een belang van meer dan € 25.000 digitaal te procederen. Op dit moment is de planning dat het vanaf het voorjaar van 2018 bij alle rechtbanken wettelijk verplicht wordt om digitaal te procederen in civiele vorderingsprocedures. Pas in 2019 wordt het ook in civiele verzoekprocedures en in kort geding procedures verplicht om digitaal te procederen.

Digitale toegang

Het nieuwe systeem maakt digitaal procederen mogelijk. Voor advocaten wordt het zelfs verplicht om digitaal te procederen. Particulieren die zich niet laten bijstaan door een advocaat, kunnen kiezen of zij digitaal of op papier willen procederen. Bij zowel een digitale procedure als bij een procedure op papier,  is de mondelinge behandeling in de rechtszaal met alle partijen samen.  

In de toekomst hebben burgers en ondernemers via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak’ toegang tot hun dossier en kunnen zij op deze wijze digitaal procederen. Voor particulieren is het mogelijk om in te loggen met DigiD en ondernemers kunnen inloggen met eHerkenning. In Mijn Rechtspraak is het vervolgens mogelijk om een procedure te starten, verweer te voeren, stukken in te dienen en in te zien, een bericht aan de rechtbank te sturen, de voortgang van de procedure te volgen en de uitspraak van de rechter te ontvangen.

Conclusie

De digitalisering van de rechtspraak betekent voor burgers en ondernemers dat zij meer inzicht hebben in het verloop van de procedure. Daarnaast hoopt de Rechtspraak dat de modernisering van het systeem betere doorlooptijden tot gevolg heeft. Op dit moment zijn de ingangsdata zoals eerder beschreven. Dit is echter al meerdere keren uitgesteld, dus of deze data gehaald gaan worden, is de vraag. Wij houden u op de hoogte.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Onze huurrecht advocaten hanteren als vuistregel dat zij proberen conflicten te voorkomen. Door te luisteren & te praten. Om partijen tot elkaar te brengen.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media