Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Scheiding en kinderen: een ouderschapsplan opstellen

Scheiding en kinderen: een ouderschapsplan opstellen
Geplaatst op vrijdag 16 juni 2017

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan schrijft de wet voor dat u samen een ouderschapsplan opstelt. In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Het opstellen van een ouderschapsplan is zowel wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde als voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In dit artikel wordt ingegaan op de vereisten voor een ouderschapsplan.

Wat is een ouderschapsplan en waarom is dit belangrijk?
Een ouderschapsplan is een schriftelijk stuk, opgesteld door de scheidende ouders, waarin de verantwoordelijkheden van de ouders staan en die vormgeeft aan de praktische uitvoering van het ouderschap. Een ouderschapsplan geeft duidelijkheid aan beide ouders over de verdeling van de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Op deze manier weet iedereen waar hij aan toe is en wat zij van elkaar kunnen verwachten. Als er onduidelijkheden ontstaan over de zorg over de kinderen of als omstandigheden wijzigen die hier invloed op hebben, kan teruggevallen worden op de uitgangspunten en afspraken in het ouderschapsplan.

Wat moet er in staan?
In het ouderschapsplan moeten verschillende onderwerpen aan bod komen. Ten eerste bevat het ouderschapsplan afspraken over hoe de zorg en opvoeding wordt verdeeld (zorgregeling) of hoe de omgang met de kinderen is geregeld (omgangsregeling). Daarnaast wordt vastgelegd hoe u met elkaar over de kinderen communiceert en hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over medische zaken of de schoolkeuze van een kind. Het derde vereiste is dat het ouderschapsplan duidelijkheid geeft over de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (de kinderalimentatie).

Daarnaast is het raadzaam om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Hierbij kunt u denken aan wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk),contact met de rest van de familie, sport- en andere activiteiten in de vrije tijd en de persoonlijke verzorging van de kinderen (tatoeages, piercings).

Opstellen en eventueel later aanpassen van een ouderschapsplan
Een ouderschapsplan kunt u samen opstellen of u kunt hierbij hulp vragen van een mediator, advocaat of een hulpverlener. Bij gehuwde ouders die gaan scheiden, is het ouderschapsplan een vereiste bijlage bij het echtscheidingsverzoek aan de rechter. Voor niet-gehuwde ouders is het mogelijk om het ouderschapsplan door de rechter te laten bekrachtigen, maar dit is niet verplicht.

Omdat de kinderen opgroeien en zich ontwikkelen is het goed om het ouderschapsplan periodiek te evalueren. Kleine aanpassingen van het ouderschapsplan kunt u in onderling overleg doorvoeren. Voor structurele aanpassingen is het raadzaam om een nieuw ouderschapsplan op te stellen.

Conflicten bij de nakoming
Op het moment dat het ouderschapsplan niet door uw ex-partner wordt nageleefd, is het raadzaam om eerst met uw ex-partner in gesprek te gaan. Dit kan eventueel onder begeleiding van een derde. Indien dit niet mogelijk is, kunt u zich tot een advocaat wenden. Op het moment dat het ouderschapsplan is bekrachtigd door de rechter, kunt u via een deurwaarder nakoming afdwingen. Als het ouderschapsplan niet is bekrachtigd, kunt u zich met een advocaat tot de rechter wenden en uw geschil voorleggen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Cory de Kool-van Eerdenburg of mr. Annemarie Broers. 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Betrouwbaar en betaalbaar. Experts in het ondernemingsrecht.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media