Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Verhuur van huurwoning via Airbnb

Verhuur van huurwoning via Airbnb
Geplaatst op vrijdag 9 juni 2017

Steeds meer mensen zien het verhuren via Airbnb als een lucratieve bijverdienste. Als eigenaar van een woning staat het u uiteraard vrij om deze woning, of een gedeelte hiervan, via Airbnb te verhuren, maar hoe zit dit eigenlijk bij huurwoningen? Mag een huurder de huurwoning, of een gedeelte hiervan, via Airbnb verhuren? En wat kan een eigenaar van een woning doen indien de huurder de woning ongewenst via Airbnb verhuurt? 

Allereerst is van belang of sprake is van een sociale huurwoning of van een huurwoning in de vrije sector. In de huurovereenkomst, inclusief de algemene bepalingen, met de woningbouwvereniging is vrijwel altijd opgenomen dat het niet toegestaan is om een sociale huurwoning onder te verhuren of voor vakantieverhuur te gebruiken. Het verhuren van een sociale huurwoning op Airbnb is dus niet toegestaan.

Of een huurder van een huurwoning in de vrije sector deze woning, al dan niet gedeeltelijk, mag verhuren via Airbnb hangt af van wat er is vastgelegd in de huurovereenkomst. In de meeste huurovereenkomsten wordt onderhuur in de algemene bepalingen, die meestal van toepassing zijn verklaard op de huurovereenkomst, verboden. Airbnb betreft vaak verhuur aan toeristen en is zelden afzonderlijk benoemd. Van belang is dus of verhuur via Airbnb gekwalificeerd kan worden als onderverhuur.

In het verleden oordeelden rechters vrijwel altijd dat een algemeen onderverhuurverbod in de huurovereenkomst niet tot gevolg heeft dat kortdurende verhuur via Airbnb in strijd is met de huurovereenkomst. Hierbij werd door de rechters vaak meegewogen dat de huurder in de meeste gevallen maar een paar keer had onderverhuurd en soms ook zelf in de woning verbleef op het moment dat deze werd verhuurd.

Echter, onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam in kort geding geoordeeld dat verhuur aan toeristen wél als onderverhuur gekwalificeerd dient te worden. In deze zaak stond vast dat er op de website van Airbnb vier recensies waren achtergelaten. Het Gerechtshof Amsterdam leidt hieruit af dat er ongetwijfeld vaker was verhuurd. De verhuurder had de huurder gewaarschuwd dat verhuur via Airbnb niet was toegestaan. Desondanks heeft de huurder daarna de woning alsnog verhuurd. Het hof overweegt dat de onderverhuur ook zonder voorafgaande waarschuwing een ernstige tekortkoming aan de zijde van de huurder oplevert. De door verhuurder gevorderde ontruiming van het gehuurde is door het hof toegewezen.

Het advies aan verhuurders en huurders is om duidelijke afspraken te maken over het verhuren van (een gedeelte van) de huurwoning via Airbnb en deze schriftelijk vast te leggen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het ROZ-model voor een huurovereenkomst. De meest recente versie van dit model is in maart 2017 vastgesteld en bevat ook bepalingen over onderhuur via Airbnb. In de algemene bepalingen van 2017 is opgenomen dat de huurder niet bevoegd is om het gehuurde geheel of gedeeltelijk in huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan. Hierbij staat expliciet vermeld dat het verhuren van kamers, het verlenen van pension, het (tijdelijk) in gebruik geven (zoals via Airbnb of een daarmee vergelijkbare organisatie) hieronder wordt begrepen. Daarnaast is er in artikel 11.1 van de huurovereenkomst een boetebepaling opgenomen indien de huurder dit verbod overtreedt.

Indien u een woning verhuurt en de huurder verhuurt deze woning via Airbnb terwijl onderhuur op grond van de huurovereenkomst is verboden en u geen aparte toestemming voor toeristische verhuur heeft gegeven, kunt u zich wenden tot de kantonrechter en de rechter verzoeken om de huurovereenkomst te ontbinden. 

Voor vragen over verhuren via Airbnb in het bijzonder of voor vragen over het huurrecht in het algemeen kunt u contact opnemen met Tessa de Mos

Ga naar de website bij dit artikel: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:153

Terug naar het nieuwsoverzicht

Huurconflict? Huurrechtadvocaat, heel Nederland. Bel voor een vrijblijvend advies.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media