Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Overlast van de buren

Overlast van de buren
Geplaatst op vrijdag 21 april 2017

In Nederland wonen wij met veel mensen dicht op elkaar. Dit kan tot gevolg hebben dat buren hinder van elkaar ondervinden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan geluidsoverlast, stankoverlast, blaffende honden, overhangende takken of uitgebreide bouwplannen van de buren waar u het niet mee eens bent. Wat kunt u in een dergelijk geval doen?

Burenrecht

Allereerst moet er sprake zijn van onrechtmatige hinder. Uit de wet volgt wanneer sprake is van onrechtmatige hinder. De relevante bepalingen zijn vastgelegd in het burenrecht, te vinden in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. In zijn algemeenheid is bepaald dat een eigenaar geen hinder aan eigenaren van andere erven mag toebrengen. Zo is het in zijn algemeenheid niet toegestaan om rumoer, trillingen, stank en rook of gassen te verspreiden. Daarnaast zijn er specifiekere bepalingen. Zo is ten aanzien van overhangende takken bepaald dat de buren gerechtigd zijn deze weg te snijden als de eigenaar nalaat, ondanks verzoeken hiertoe, deze overhangende beplanting te verwijderen.  

Oplossingen

De ervaring leert dat het van belang is dat u in eerste instantie het probleem zelf met uw buren bespreekt. Indien mogelijk kunt u met uw buren overleggen en kijken of het mogelijk is om afspraken met elkaar te maken.

Als u in een appartement of huurwoning woont, zijn er vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld. Als u er zelf met uw buren niet uitkomt, is het mogelijk om de overtreding te melden bij de woningbouwvereniging of indien aanwezig de bewonerscommissie of de VvE.

In verschillende gemeenten zijn buurtbemiddelaars werkzaam. Deze mensen hebben een speciale opleiding gehad om te bemiddelen bij overlast tussen buren. Buurtbemiddeling is een vrijwillig traject. Dit betekent dat indien uw buren niet mee willen werken, de buurtbemiddelaar niet kan helpen.

Indien uw buren er geen zorg voor dragen dat de overlast verminderd, kunt u juridische hulp inschakelen. Voordat u een advocaat benadert, is het altijd goed om uw buren nogmaals te vragen of zij openstaan voor buurtbemiddeling of mediation. Een rechtszaak kan escalerend werken en komt de verhoudingen tussen de buren zelden ten goede.

Een andere oplossing is het inschakelen van de Burenrechter. De Burenrechter is een pilot bij de rechtbank in Utrecht en de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Een bemiddelaar die al bij het conflict betrokken is, kan inmenging van de Burenrechter aanvragen. Als de rechtbank besluit dat de zaak zich leent voor de Burenrechter,  vindt er een bezichtiging en een hoorzitting plaats. Op het moment dat de buren onder begeleiding van de Burenrechter niet tot een oplossing komen, kan de Burenrechter een beslissing nemen waaraan de buren gebonden zijn. De procedure bij de Burenrechter duurt drie maanden.

Nieuwe wetgeving op komst

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat de burgemeester gericht kan ingrijpen indien er sprake is van overlast bij buren. De burgemeester kan iemand bijvoorbeeld opleggen om ’s nachts zijn hond binnen te houden of te stoppen met het laten rondslingeren van huisvuil. Indien de buren zich vervolgens niet aan de maatregel houden, dan riskeren zij een boete. De verwachting is dat de nieuwe wetgeving aan het begin van de zomer van 2017 in werking treedt. Voordat de burgermeester een maatregel kan opleggen, is wel vereist dat de nieuwe regels zijn toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Voor meer informatie over dit onderwerp of een andere vraag met betrekking tot het burenrecht kunt u contact opnemen met ons kantoor. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

echtscheiding alimentatie bemiddeling scheiding mediation collaborative divorce advocaten.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media