Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel om de gemeenschap van goederen te beperken

Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel om de gemeenschap van goederen te beperken
Geplaatst op vrijdag 31 maart 2017

Op 9 december 2016 schreven wij al een artikel over het wetsvoorstel om de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. De Tweede Kamer heeft op 16 april 2016 met dit voorstel ingestemd. Afgelopen week heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel.

Huidige wetgeving

Op grond van de huidige wetgeving trouwt men automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten tot de huwelijksgemeenschap gaan behoren. Bij een echtscheiding hebben beide echtgenoten recht op de helft hiervan. Goederen waarvan bij testament of bij gift is bepaald dat deze niet in een gemeenschap van goederen zullen vallen, vormen hierop een uitzondering. Indien men niet in gemeenschap van goederen wil trouwen, is het noodzakelijk om naar een notaris te gaan om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen.

Nieuwe wetgeving

Op grond van de nieuwe wetgeving trouwen echtgenoten automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen, tenzij zij huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen die iets anders bepalen. Dit betekent dat niet alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen vallen. Alleen die goederen die voor het sluiten van het huwelijk van de echtgenoten al gezamenlijk eigendom waren en alle goederen die zij apart of samen tijdens het huwelijk hebben verkregen, behoren tot de gemeenschap. Zo ook (gezamenlijke) schulden. Privé goederen of schulden van echtgenoten die al voor het huwelijk bestonden, blijven tijdens en na het huwelijk privé. Goederen die via een erfenis of gift zijn verkregen, blijven uitgezonderd van de gemeenschap.

Volgens de initiatiefnemers speelt de nieuwe wet in op een veranderende sociale werkelijkheid en sluit het nieuwe stelsel aan bij hetgeen de meerderheid van de bevolking als wenselijk beschouwt. Daarnaast is het nieuwe stelsel internationaal bezien meer gangbaar. Nederland is immers één van de weinige landen waar in algehele gemeenschap van goederen wordt getrouwd indien de echtgenoten niets anders afspreken.

In beginsel heeft de nieuwe wet na de inwerkingtreding onmiddellijke werking. In afwijking van de hoofdregel van het overgangsrecht (onmiddellijke werking) is er wel een overgangsbepaling waaruit volgt dat artikel 94 niet van toepassing is op een gemeenschap van goederen, ontstaan vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Dit betekent dat het nieuwe recht van toepassing is op huwelijke gesloten vanaf het moment dat de nieuwe wet in werking is getreden. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid ligt het niet voor de hand om echtgenoten die, wellicht reeds geruime tijd geleden, gehuwd zijn onder het regime van een algehele gemeenschap van goederen, te confronteren met een beperkte gemeenschap.

Echtscheiding

In de situatie dat echtgenoten na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving getrouwd zijn zonder het opstellen van huwelijkse voorwaarden en besluiten dat zij willen scheiden, dan moet met drie vermogens rekening worden gehouden, namelijk het gemeenschappelijk vermogen en de beide privé vermogens van de echtgenoten. Om hierover afspraken te kunnen maken, is het van belang dat de echtgenoten een goede administratie hebben bijgehouden. 

Gevolgen voor de praktijk

Aangezien nu al uit de praktijk blijkt dat echtgenoten vaak niet goed bijhouden wat er bij aanvang van het huwelijk wordt ingebracht en wat zij als erfenissen en schenkingen ontvangen, is de verwachting dat dit nieuwe systeem tot de nodige discussies zal leiden bij een echtscheiding. Partners die gaan trouwen moeten er voor zorgen dat zij goed bijhouden wat zij aan bezittingen en schulden hebben en hun administratie up-to-date houden. Zo is het raadzaam om bijvoorbeeld aparte bankrekeningen aan te houden voor ieders privé vermogen en een overzicht te maken van de goederen die voor en tijdens het huwelijk zijn verkregen.

Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wet in werking treedt. Wij houden u op de hoogte!

Voor vragen op het gebied van het familierecht kunt u contact opnemen met Cory van Eerdenburg of Annemarie Broers.

Terug naar het nieuwsoverzicht

De advocaat arbeidsrecht is een ervaren onderhandelaar, die praktisch is ingesteld en uit is op een zo goed mogelijk resultaat voor de cliënt.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media