Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


De proeftijd

De proeftijd
Geplaatst op donderdag 9 maart 2017

In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden overeengekomen. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever en werknemer tijdens de proeftijd eenvoudig en snel van elkaar af kunnen als er niet aan de wederzijdse verwachtingen wordt voldaan. Vanwege de verstrekkende gevolgen van een proeftijd is het niet zomaar mogelijk om een proeftijd overeen te komen. Hier zijn diverse voorwaarden aan verbonden.

Tijdens de proeftijd geldt geen opzegtermijn, er is geen ontslagvergunning vereist en de meeste opzegverboden zijn niet van toepassing. Omdat een werknemer geen bescherming heeft gedurende de proeftijd stelt de wet strenge voorwaarden waaraan een proeftijdbeding moet voldoen.

Allereerst is wettelijk bepaald dat de proeftijd schriftelijk moet zijn overeengekomen. Dit kan zijn in de arbeidsovereenkomst, maar dit kan ook in de toepasselijke cao. Voorts moet de duur van de proeftijd voor beide partijen gelijk zijn en gelden er maximale termijnen voor de duur van de proeftijd. Deze termijnen zijn afhankelijk van de duur en aard van de arbeidsovereenkomst.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar bedraagt de proeftijd maximaal één maand. Dit is eveneens in het geval dat de einddatum van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is vastgesteld, bijvoorbeeld bij het vervangen van een zieke werknemer of voor de duur van een bepaald project. Een afwijking hiervan is toegestaan bij cao, met dien verstande dat de proeftijd niet langer dan twee maanden mag bedragen. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer of bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag een proeftijd van twee maanden worden overeengekomen. De proeftijd vangt aan op het moment dat de werknemer begint met werken.

Bij opvolgend werkgeverschap bestaat tussen de nieuwe en oude werkgever zodanige banden, zodat er van mag worden uitgegaan dat de nieuwe werkgever op de hoogte is van het functioneren van de werknemer. In deze situatie kan alleen rechtsgeldig een proeftijd worden overeengekomen als de verantwoordelijkheden en de vaardigheden die van de werknemer worden geëist duidelijk anders zijn dan in de vorige arbeidsovereenkomst.

Een proeftijd in strijd met de wet is nietig. Dit betekent dat een langere proeftijd dan het wettelijk maximum van twee maanden niet in een geldige proeftijd kan worden geconverteerd. Ook een proeftijd die niet voor beide partijen gelijk is, is niet rechtsgeldig. Het proeftijdbeding is dan in zijn geheel nietig, zodat er geen proeftijd geldt. Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het eveneens niet mogelijk om een proeftijd overeen te komen voor een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

Indien de werknemer of werkgever het dienstverband wil opzeggen in de proeftijd, dan moet het dienstverband worden opgezegd tegen een datum die binnen de proeftijd valt. Het is dus niet mogelijk om binnen de proeftijd op te zeggen tegen een datum die ligt na de proeftijd. Wel is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst op te zeggen voordat de werknemer is begonnen met werken. Ook een werknemer kan in dit geval nog voordat hij met zijn werkzaamheden is gestart met een beroep op de proeftijd onder de arbeidsovereenkomst uit.

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd heeft opgezegd, is de werkgever gehouden om op verzoek van de werknemer de redenen van de opzegging kenbaar te maken. Een werknemer hoeft dit niet.

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen met betrekking tot het arbeidsrecht kunt u contact opnemen met Eline Geven of Tessa de Mos. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Nalatenschapsmediation. Mediation is een effectieve methode om een conflict op te lossen. Geschikt voor diegenen die geen langdurige juridische procedures.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media