Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


De berekening van kinderalimentatie

De berekening van kinderalimentatie
Geplaatst op vrijdag 10 februari 2017

Ouders zijn in het algemeen gehouden om te voorzien in de kosten van hun kinderen totdat zij de leeftijd van 21 jaar bereiken. Als ouders uit elkaar gaan, zullen zij afspraken moeten maken over hoe zij deze verplichting gaan invullen. Deze afspraken komen in het ouderschapsplan. Maar hoe pak je dit nou aan? Zijn er rekenregels die je kunt volgen? Het antwoord is: ja, maar het blijft maatwerk!  

Uitgangspunten

De verplichting om in de kosten van de kinderen te voorzien, blijft voor beide ouders na de scheiding bestaan. Het uitgangspunt daarbij is dat de ouders ieder naar rato van hun ‘draagkracht’ in de kosten dienen bij te dragen. Voordat je dit kan bepalen, moet je wel eerst weten wat de kinderen kosten. Dit noemen we ‘behoefte’.

Behoefte

Uit onderzoek van het NIBUD is gebleken dat ouders gemiddeld een bepaald percentage van hun netto besteedbaar inkomen aan de kinderen besteden. Op basis van dit onderzoek, heeft het NIBUD een tabel gemaakt waarin rekening wordt gehouden met het aantal kinderen binnen het gezin, hun leeftijd en de hoogte van het netto-inkomen van hun ouders.

Draagkracht

Als de kosten van de kinderen duidelijk zijn, moet bepaald worden in welke verhouding de ouders in deze kosten zullen voorzien. De wet bepaalt dat deze kosten worden verdeeld naar rato van ieders draagkracht. Dit kan berekend worden aan de hand van de Richtlijnen van de Werkgroep Alimentatienormen en is het resultaat van enerzijds het redelijkerwijs te verwerven netto besteedbaar inkomen en anderzijds de lasten van de betreffende ouder. Het netto besteedbare inkomen bestaat uit het bruto inkomen verminderd met de daarover verschuldigde of ingehouden premies (inclusief de inkomensafhankelijke bijdrage premie zorgverzekeringswet) en belastingen, eventueel vermeerderd met het kindgebonden budget waarop aanspraak bestaat.

Ten aanzien van de lasten waarmee rekening wordt gehouden, gelden forfaitaire normen. Oftewel: er wordt niet gerekend met de werkelijke lasten, maar met fictieve kengetallen. Zo wordt de draagkracht vastgesteld op basis van een formule, waarbij alleen het netto besteedbaar inkomen becijferd dient te worden.

Als de draagkracht van beide ouders is vastgesteld, wordt een draagkrachtvergelijking gemaakt om vast te stellen in welke verhouding de kosten van de kinderen tussen de ouders verdeeld moeten worden.

Zorgkorting

Als de alimentatieplichtige ook de zorg voor het kind of de kinderen heeft, wordt er rekening gehouden met een zorgkorting. Dit is het bedrag waarmee deze ouder rechtstreeks in de kosten van de kinderen voorziet, doordat zij bij hem of haar verblijven. Deze zorgkorting bedraagt minimaal 15 tot maximaal 35 procent. Hoe meer dagen de kinderen bij de alimentatieplichtige ouder zijn, hoe hoger de zorgkorting.

Indexering

De wet bepaalt dat bijdragen in het levensonderhoud jaarlijks verhoogd worden met een bepaald indexeringspercentage. Het percentage wordt jaarlijks bekend gemaakt in de Staatscourant en bedroeg per 1 januari 2017 bijvoorbeeld 2,1%. De indexering hangt samen met de inflatie en kan voor wat betreft kinderalimentatie in principe niet worden uitgesloten.

Kinderrekening

Een andere optie is dat de ouders een kinderrekening aanhouden waarop zij ieder een bijdrage storten.

Aandachtspunten

Als je alimentatie wilt gaan vaststellen of een bijdrage op een kinderrekening, is het raadzaam om hierbij de hulp in te roepen van een advocaat of een mediator. Alimentatierekenen blijft een vak apart, ook al is geprobeerd om de rekenregels te vereenvoudigen. 

Voor vragen over kinderalimentatie kunt u contact opnemen met Cory van Eerdenburg en Annemarie Broers. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wanneer u een contract ter ondertekening krijgt voorgelegd, doet u er verstandig aan dit ter beoordeling aan ons voor te leggen. Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation kan u adviseren en waa
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media