Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Oninbare huurvorderingen

Oninbare huurvorderingen
Geplaatst op woensdag 1 februari 2017

Een verhuurder kan ermee te maken krijgen dat een huurder de huurtermijnen niet meer kan voldoen. In het vervolg van dit artikel leggen wij u uit wat u als verhuurder kunt doen om de schade die u hierdoor lijdt te beperken?
 
Met ingang van 1 januari 2017 is nieuwe wetgeving voor het terugvragen btw op oninbare vorderingen in werking getreden. Door invoering van deze regelgeving moet de teruggaaf van btw bij oninbare vordering sneller en effectiever worden.
 
Een vordering wordt als oninbaar aangemerkt indien vaststaat dat de huurder de openstaande huurtermijn(en) niet meer zal betalen. De verhuurder moet in dit geval aannemelijk maken dat deze huurtermijnen niet meer worden betaald en ook niet zijn betaald. De verhuurder die belast met btw verhuurt, heeft recht op btw teruggaaf als de vordering als oninbaar wordt beschouwd.
 
Vanaf 1 januari 2017 wordt een vordering in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaltermijn die partijen zijn overeengekomen. Indien partijen niets hebben afgesproken over een betalingstermijn, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Ga naar de website bij dit artikel: http://bit.ly/2kh2slA

Terug naar het nieuwsoverzicht

Advocatenkantoor Van Eerdenburg De Mos advocatuur en mediation gespecialiseerd in het contractenrecht voor bedrijven & particulieren. Kundig & Efficiënt.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media