Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Antwoord van de Hoge Raad op prejudiciele vragen voorwaardelijk ontbindingsverzoek

Antwoord van de Hoge Raad op prejudiciele vragen voorwaardelijk ontbindingsverzoek
Geplaatst op vrijdag 20 januari 2017

Op 2 december 2016 schreven wij al een blog over de vraag of het voorwaardelijke ontbindingsverzoek onder de Wet werk en zekerheid (Wwz) nog steeds mogelijk is. Een werkgever die een werknemer op staande voet heeft ontslagen, kan de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst zekerheidshalve ook voorwaardelijk te ontbinden. De werkgever wordt in die situatie beschermt tegen de mogelijkheid dat het ontslag op staande voet na langdurig procederen toch niet rechtsgeldig wordt geacht, zodat de loondoorbetalingsplicht wordt beperkt.

In de rechtspraak en literatuur bestaat veel onduidelijkheid over de vraag of een voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz nog steeds is toegestaan. De kantonrechter Enschede heeft daarom op 26 april 2016 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. Op 23 december 2016 heeft de Hoge Raad hierop een antwoord gegeven en duidelijkheid geboden of en onder welke voorwaarden het voorwaardelijk ontbindingsverzoek onder de Wwz mogelijk is.

Hieronder wordt de kern van de beslissing van de Hoge Raad weergegeven.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een werkgever die een werknemer op staande voet heeft ontslagen onder de Wwz de kantonrechter nog steeds kan verzoeken om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden. Dit verzoek is slechts toewijsbaar als de betreffende kantonrechter het ontslag op staande voet vernietigt. Hierbij acht de Hoge Raad het wenselijk dat de vernietiging van het ontslag op staande voet en het verzoek tot voorwaardelijke ontbinding gelijktijdig worden behandeld. Indien op het voorwaardelijke ontbindingsverzoek al kan worden beslist, maar op het verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet nog niet, bijvoorbeeld omdat er op dat moment onvoldoende bewijs voor handen is, kan de kantonrechter het ontbindingsverzoek apart behandelen indien aanhouding tot een onaanvaardbare vertraging van de procedure zou leiden. Als de kantonrechter het verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet afwijst, heeft de werkgever geen belang meer bij het voorwaardelijke ontbindingsverzoek.

Indien de kantonrechter het ontslag op staande voet geldig acht, dan kan de kantonrechter geen voorwaardelijke ontbinding uitspreken. Als de werknemer in hoger beroep gaat tegen de beslissing van de kantonrechter en het gerechtshof het ontslag op staande voet alsnog vernietigt, dan heeft de werkgever een probleem. De werknemer is namelijk met terugwerkende kracht nog steeds in dienst, heeft recht op loon en er bestaat geen mogelijkheid meer voor een voorwaardelijke ontbinding. Het voorwaardelijke ontbindingsverzoek kan alleen worden toegewezen als de kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is geweest.

Voorts oordeelde de Hoge Raad dat in de ontbindingsprocedure de wettelijke bewijsregels van overeenkomstige toepassing zijn.

Hoewel een voorwaardelijk ontbindingsverzoek onder de Wwz nog steeds mogelijk is, zijn er wel de nodige risico’s aan verbonden. De werkgever heeft immers minder snel zekerheid, omdat er een mogelijkheid is om in hoger beroep te gaan. Daarbij loopt de werkgever het risico dat het gerechtshof het ontslag op staande voet toch vernietigt, de werknemer met terugwerkende kracht recht op betaling van zijn loon heeft en er geen voorwaardelijk ontbindingsverzoek meer kan worden ingediend.

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere arbeidsrechtelijke vragen kunt u contact op nemen met Eline Geven of Tessa de Mos. 

Ga naar de website bij dit artikel: http://bit.ly/2hPypSJ

Terug naar het nieuwsoverzicht

Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation in Eindhoven heeft als incasso advocaat jarenlange ervaring met bijvoorbeeld beslag leggen, creditmanagement of een incasso kort geding.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media