Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


GEWIJZIGDE WET- EN REGELGEVING VANAF 1 JANUARI 2017

GEWIJZIGDE WET- EN REGELGEVING VANAF 1 JANUARI 2017
Geplaatst op vrijdag 30 december 2016

Vanaf 1 januari 2017 wijzigen er verschillende wetten en regelingen. De belangrijkste veranderingen zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Wij hebben hieronder de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.  

Werk en inkomen

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding gaat omhoog naar € 77.000,- bruto of maximaal een bruto jaarsalaris, als dit meer is dan € 77.000,- bruto.

Minimumloon

De hoogte van het minimumloon wordt per 1 januari 2017 aangepast naar € 1.551,60 bruto per maand bij een fulltime dienstverband voor 23-jarigen en ouder. Ook zijn werkgevers verplicht om het gehele minimumloon te betalen. Constructies waarbij werkgevers minder dan het minimumloon betalen door maaltijdkosten en verzekeringspremies in te houden zijn verboden. 

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. Werknemers geboren ná 30 juni 1951 en vóór 1 april 1952 gaan negen maanden langer AOW-premies betalen en ontvangen daarna de eerste AOW-uitkering. De hogere AOW-leeftijd kan gevolgen hebben voor heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.

Lage-inkomensvoordeel

Nieuw per 1 januari 2017 is dat werkgevers vanaf dat moment kunnen profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor een verlaging van de loonkosten voor werknemers die 100 tot 125% van het minimumloon verdienen en minimaal 1248 uur per jaar werken. Werkgevers hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen, want zij ontvangen dit voordeel automatisch.

Tarieven inkomstenbelasting

Het tarief in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat vanaf 1 januari 2017 omhoog van 40,4% naar 40,8%.

Wijzigingen heffingskorting

De bedragen van heffingskortingen veranderen in 2017. De belangrijkste veranderingen zien op:

* de algemene heffingskorting: deze korting ontvangt u als u in Nederland woont en loon- of inkomstenbelasting betaalt. De korting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

* werkbonus: dit is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen. In 2016 konden mensen vanaf 62 jaar hiervoor in aanmerking komen. In 2017 kan dit pas vanaf 63 jaar.

* arbeidskorting: dit is een heffingskorting die u krijgt als u werkt. Vanaf 2017 is de maximale arbeidskorting € 3.223,- (dit was € 3.031). Vanaf een inkomen van € 32.444,- wordt de arbeidskorting steeds lager.

* inkomensafhankelijke combinatiekorting: deze korting wordt hoger, namelijk maximaal € 2.778,- (dit was € 2.769,-).

Berekening belasting over vermogen

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan drie vermogensschijven. Tot en met 2016 berekent de Belastingdienst een voordeel van 4% over uw grondslag sparen en beleggen. Over dit voordeel van 4% bent u 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Dit betekent dat u 1,2% belasting betaalt over uw grondslag sparen en beleggen.

Verder gaat het heffingsvrij vermogen, het vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen, omhoog naar € 25.000,- per persoon. In 2016 was dit € 24.437,- per persoon.

Vermogensgrens bijstandsuitkering gaat omhoog

In 2017 mag u, indien u een bijstandsuitkering heeft, meer vermogen hebben, zoals spaargeld. De grens voor alleenstaanden bedraagt € 5.940,- en voor gezamenlijke huishoudens en alleenstaande ouders € 11.880,-.

Zorg

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag in 2017 bedraagt € 1.066,- voor alleenstaanden en € 2.043,- voor partners.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico blijft ongewijzigd en bedraagt € 385,-.

Kwaliteitsinstituut

Zorgverzekeraars vergoeden alleen nog zorg van GGZ-zorgaanbieders met een kwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut bepaalt hoe de GGZ-instellingen en zorgverleners hun zorg regelen.

Klachten

Iedere zorgaanbieder moet vanaf 2017 een klachtenfunctionaris hebben voor als iemand er met de zorgverlener zelf niet uitkomt. Als u er met uw zorgaanbieder met behulp van bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u overwegen om een procedure bij de rechter te starten. Vanaf 1 januari 2017 is er een gemakkelijker alternatief, namelijk de geschilleninstantie. De geschilleninstantie kan bindende uitspraken doen en een schadevergoeding toekennen tot € 25.000,-.

Familie en gezin

Kinderalimentatie niet meer als schuld in box 3

Indien u kinderalimentatie betaalt, kunnen deze kosten voor kinderen niet meer als schuld in box 3 worden opgegeven.

Jaarlijkse verhoging alimentatie

De alimentatiebedragen worden ieder jaar aangepast. In 2017 is het indexcijfer voor de partner- en kinderalimentatie 2,1% (in 2016 was dit 1,3%).

Kindgebonden budget 2017 omhoog

In 2017 gaat het maximumbedrag voor het eerste kind omhoog naar € 1.142,-. Dit was € 1.038,- in 2016. Ook voor het tweede kind gaat het maximumbedrag omhoog naar van € 795,-naar € 898,-. Gezinnen met een laag of middeninkomen met twee kinderen kunnen in 2017 maximaal € 2.040,- krijgen. Wie meer dan twee kinderen heeft, krijgt per kind € 285,- extra.

Wonen

Verlaging Loan-to-Value

In 2017 heeft u de mogelijkheid om een hypotheek af te sluiten tot 101% van de waarde van de koopwoning. In 2016 was dit nog 102%. Dit heet de Loan-to-Value en houdt de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning in. De Loan-to-Value wordt in 2018 verlaagd naar 100%, zodat u dan geen hogere hypotheek meer kunt krijgen dan de waarde van uw koopwoning.

Hogere hypotheek voor tweeverdieners

Vanaf 1 januari 2017 krijgen tweeverdieners de mogelijkheid om iets meer geld te lenen voor de aankoop van een woning. Vanaf 2017 mag het tweede inkomen voor 60% meetellen bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag.

Eenmalige vrijstelling schenkbelasting voor eigen woning

Het maximale schenkingsbedrag gaat per 1 januari 2017 omhoog naar € 100.000,-. De schenking moet wel gebruikt worden om een woning te kopen of te verbouwen en de ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Niet van belang is of de schenking van een ouder of een willekeurige derde afkomstig is.

Verhoging huurtoeslag

Voor vrijwel iedereen gaat de huurtoeslag met € 10,50 per maand omhoog.

Consumenten

Vergoeding bij een storing van telefonie, televisie of internet

Vanaf 1 juli 2017 krijgt u een vergoeding bij een telefoon-, tv- of internetstoring die langer dan 12 uur duurt. U heeft dan recht op teruggave van een deel van uw maandelijkse abonnementskosten. Dit geldt zowel voor consumenten als voor zakelijke klanten.

Ondernemers

Jaarrekening verplicht digitaal aanleveren

Vanaf 1 januari 2017 zijn kleine bedrijven verplicht de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de Kamer van Koophandel. Dit moet via Standard Business Reporting op de website www.sbr.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Betrouwbaar en betaalbaar. Eigen praktijkgroep Huurrecht!
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media