Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Familierechters willen vechtscheidingen voorkomen

Familierechters willen vechtscheidingen voorkomen
Geplaatst op vrijdag 23 december 2016

Ongeveer 70.000 kinderen krijgen jaarlijks te maken met een echtscheiding. Bij ongeveer 1 op de 5 echtscheidingen zijn de ouders het niet met elkaar eens, waardoor zij in een juridische strijd terechtkomen. Vorige maand heeft de Rechtspraak aangekondigd dat familierechters willen voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens dit soort vechtscheidingen.

De familierechters hebben een visiedocument opgesteld waarin zij voorstellen doen om hun werkwijze te verbeteren. In het document is opgenomen dat de schade aan kinderen die worden blootgesteld aan een langdurige en heftige strijd tussen hun ouders zowel op de korte als op de lange termijn erg groot kan zijn. Hierbij worden verschillende voorbeelden genoemd, zoals een lager opleidingsniveau en meer moeite met het aangaan en behouden van eigen relaties. Doordat het ieder jaar opnieuw om veel kinderen gaat, is er volgens rechters sprake van een groot (maatschappelijk) belang om vechtscheidingen te voorkomen.

Er zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven door rechters ontwikkeld om de problemen voor kinderen binnen een (v)echtscheidingsprocedure te verminderen en er in ieder geval voor te zorgen dat deze niet erger worden. De initiatieven die goed blijken te werken zullen landelijk worden ingevoerd. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van de initiatieven.

Dossiers scannen

Direct aan het begin van de procedure scant de rechter het dossier om de ernst van de zaak in te schatten en om te bezien of het dossier mogelijk geschikt is voor mediation. Ook kan de rechter besluiten om op zeer korte termijn een eerste zitting in te plannen.

De regierechter

Bij iedere echtscheiding wordt er door de rechtbank een regierechter aangewezen. Deze rechter gaat alle geschillen van partijen rondom de echtscheiding behandelen, zodat deze rechter een compleet beeld van de situatie heeft en hier op kan inspelen. Doordat er sprake is van één rechter, is deze gericht op oplossing van het hele conflict, waardoor er maatwerk kan worden geleverd.

Hulpverlening

De rechtbank Noord-Nederland heeft afspraken gemaakt met gemeenten en hulpverleners, zodat zij ouders en kinderen eenvoudig en gericht kunnen doorverwijzen. Hierbij is voorafgaand aan de hulpverlening al duidelijk dat deze door de gemeente wordt gefinancierd. Door deze samenwerking is de hulpverlening sneller in beeld en wordt de kans vergroot dat ouders en/of kinderen zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen.

Bijzondere curator

Een bijzondere curator is een persoon die de belangen van het kind behartigt. Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant worden in complexe echtscheidingsprocedures gedragsdeskundigen als bijzondere curator ten behoeve van het kind benoemd. De bijzondere curator gaat in gesprek met alle betrokkenen en brengt zo de situatie in kaart. De bijzondere curator kan zelf door middel van interventies de (toekomstige) situatie van het kind verbeteren. Daarnaast voorzien zij de rechter van informatie over het kind, zodat de rechter bij het nemen van een beslissing rekening kan houden met deze informatie.

De familierechters hopen dat de bovenstaande maatregelen er samen voor zorgen dat minder kinderen beschadigd raken als gevolg van de scheiding van hun ouders. In de toekomst wil de Rechtspraak de mogelijkheid voor een nieuwe rechtsingang creëren, waarbij de ouders samen hun geschilpunten aan een rechter kunnen voorleggen (de regieprocedure op gezamenlijk verzoek). Dit in tegenstelling tot de huidige toegang, waarbij ouders een procedure op tegenspraak moeten starten waardoor zij meteen tegenover elkaar komen te staan. 

Voor meer informatie over het familierecht kunt u contact opnemen met Cory van Eerdenburg of Annemarie Broers.

Ga naar de website bij dit artikel: http://bit.ly/2fbGpxb

Terug naar het nieuwsoverzicht

Je kunt als advocaat ingewikkeld doen over de advocatuur. Bij Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation doen wij dat niet. Wij houden het graag eenvoudig. En daarin ligt onze kracht.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media