Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Overlast door honden, wat kunnen omwonenden doen?

Overlast door honden, wat kunnen omwonenden doen?
Geplaatst op vrijdag 25 november 2016

Veel mensen vinden huisdieren leuk, maar huisdieren kunnen ook de nodige overlast veroorzaken, bijvoorbeeld voor de buren. Indien buren er in die situatie onderling niet uitkomen, dan is het mogelijk om naar de rechter te stappen. Dit is afgelopen zomer in Amsterdam gebeurd. De kantonrechter heeft toen in kort geding uitspraak gedaan over overlast door twee grote honden op een benedenetage in een woning in Amsterdam.

De verhuurders van de benedenwoning vorderen in deze procedure dat de huurder van de benedenwoning veroordeeld wordt tot ontruiming, althans dat de door hem in de woning gehouden honden daaruit verwijderd worden.

De verhuurders onderbouwen hun standpunt met het gegeven dat de honden vanaf aanvang van de huurovereenkomst overlast aan omwonenden veroorzaken. De omwonenden hebben de huurder hierop herhaaldelijk aangesproken. De verhuurders hebben mediation voorgesteld, maar de mediation is uiteindelijk niet tot stand gekomen. Ook is er een wijkagent in de kwestie betrokken geweest, maar hierdoor zijn partijen ook niet tot een oplossing gekomen. De verhuurders gingen ervan uit dat de huurder met twee kinderen en twee hondjes in de woning zou komen. Dit had de huurder immers in de huurovereenkomst aangegeven. In werkelijkheid gaat het echter niet om twee hondjes, maar zijn het twee grote honden van het ras Cane Corso van 45 tot 50 kg. De verhuurders voeren aan dat zij vanaf het moment dat de huurder de woning is betrokken, overstelpt worden met klachten van omwonenden met betrekking tot geluidsoverlast en stankoverlast. De honden blaffen en janken gedurende een lange periode en zij doen hun behoeften in de tuin, de gemeenschappelijke hal en direct voor deur met stankoverlast als gevolg. De huurder is echter van mening dat er van overlast geen sprake is. De honden hebben weliswaar in het begin geblaft, maar dat was omdat zij moesten wennen. Nu zouden zij slechts af en toe een keer blaffen. Van geluidsoverlast is volgens de huurder dan ook geen sprake. Bovendien stelt de huurder dat de honden rustig zijn als hij thuis is en als hij werkt neemt de uitlaatservice de honden van 9.00 tot 16.00 uur vijf dagen per week mee. De omwonenden geven aan dat de uitlaatservice de honden slechts vier dagen per week voor een korte periode meenemen. Volgens de huurder zijn de klachten van de omwonenden het gevolg van pesterijen. Hij is van mening dat de omwonenden hem weg willen hebben en grijpen alles aan om dit te bewerkstelligen.

De kantonrechter heeft een oordeel gegeven over de kwestie. Allereerst is de kantonrechter van oordeel dat de honden van de huurder niet als ‘hondjes’ kunnen worden betiteld. Het zijn volgens de kantonrechter op basis van de geluidsopnames en filmpjes die in de procedure zijn overgelegd twee flinke exemplaren die een fors geluid produceren. De huurder is vanaf het begin van de huurovereenkomst niet eerlijk geweest over zijn honden en dit valt hem aan te rekenen. De verhuurders hebben hierdoor geen afgewogen beoordeling kunnen maken om een huurovereenkomst aan te gaan. Voorts kan uit de geluidopnames worden afgeleid dat de honden in ieder geval in het begin veelvuldig een stevig geluid produceerden. Het heeft te lang geduurd voordat de huurder hier iets tegen heeft gedaan. Ondanks dat de uitlaatservice de honden een aantal dagen per week meeneemt, is dit blijkens de aanhoudende klachten van omwonenden niet afdoende om de overlast op te lossen. De kantonrechter heeft op de zitting voorgesteld om de honden tijdelijk elders onder te brengen en door middel van mediation tot een oplossing te komen. De huurder heeft dit voorstel echter afgewezen, omdat hij van mening is dat van reële overlast geen sprake meer is. De kantonrechter trekt hieruit de conclusie dat de feitelijke situatie en de overlast die een groot aantal omwonenden ervaren, door de huurder worden ontkent. Volgens de kantonrechter is de huurder ernstig tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, namelijk het ervoor zorg dragen dat omwonenden geen overlast ondervinden. Omdat de klachten van de omwonenden enkel betrekking hebben op de honden en niet op de huurder of kinderen, wordt de vordering dat de huurder de honden uit de woning moet verwijderen toegewezen. De gevorderde ontruiming wordt afgewezen.

Voor meer informatie over dit onderwerp of een andere vraag met betrekking tot het huurrecht kunt u contact opnemen met Tessa de Mos of Eline Geven. 

 

Bron: ELCI:NL:RBAMS:2016:4522 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Als u op zoek bent naar een advocatenkantoor in Eindhoven voor alle informatie over huurrecht dan bent u bij advocatenkantoor Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation aan het juiste adres. Wij
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media