Actualiteiten

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Wat zijn uw rechten op compensatie bij een vertraagde vlucht?

Wat zijn uw rechten op compensatie bij een vertraagde vlucht?
Geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016

De herfstvakantie is weer bijna ten einde en wellicht bent u met het vliegtuig op vakantie geweest. Helaas komt het regelmatig voor dat vluchten vertraagd zijn. In sommige gevallen heeft u dan recht op compensatie. In dit artikel wordt toegelicht wat u rechten zijn bij een vertraagde vlucht.

Europese verordening
Het recht op compensatie van passagiers bij een langdurige vertraging is vastgelegd in de Europese Verordening 251/2004. Omdat het een Europese verordening is, betekent dit dat u moet zijn vertrokken vanaf een Europese luchthaven of zijn aangekomen op een Europese luchthaven. De verordening is van toepassing op de landen die behoren tot de Europese Unie en daarnaast in IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Recht op verzorging
Bij vertraagde vlucht(en) hebben passagiers recht op verzorging gedurende het oponthoud. Dit volgt uit artikel 6 van de Europese verordening. De mate van verzorging is afhankelijk van de duur van de vertraging en de afstand van de vlucht. Zo geldt bijvoorbeeld voor alle vluchten tot 1500 km dat er bijstand wordt geboden als er vertraging is van twee uur of meer. Deze verzorging bestaat uit maaltijden en verfrissingen, die in redelijke verhouding staan tot de wachttijd. Indien er sprake is van langdurige vertraging hebben de passagiers ook recht op gratis hotelaccommodatie.

Recht op financiële compensatie
Als de aankomstvertraging langer is dan drie uur, dan heeft u recht op compensatie. Indien de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat er sprake is van overmacht, hebben de passagiers geen recht op vergoeding. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht bij een langdurige sneeuwstorm, terrorisme of een aswolk zoals enige tijd geleden in IJsland. De hoogte van de vergoeding is niet afhankelijk van de ticketprijs maar van de afstand en de bestemming van de vlucht en bedraagt            € 250,-, € 400,- of € 600,- per passagier.

Wat kunt u zelf doen?
Als u te maken heeft gehad van een vertraging is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Het is raadzaam om de instapkaarten, boekingsgegevens en betaalbewijzen te bewaren en in kaart te brengen hoe alles is verlopen. Van belang is hierbij de reden en de duur van de vertraging en de manier van informeren van de passagiers door de luchtvaartmaatschappij. Het is ook verstandig om de luchtvaartmaatschappij een schriftelijke verklaring te vragen waarin de reden van de vertraging staat vermeld. Vervolgens kunt u een claim indienen bij de vliegtuigmaatschappij waar u mee heeft gevlogen. Indien deze claim wordt afgewezen, kunt u een klacht indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hierbij is het goed om na te gaan of de ILT al onderzoek heeft gedaan naar deze vertraging. Het is ook mogelijk om een civiele procedure te starten bij de rechter. Zowel de ILT als de rechter zal toetsen of de klacht gegrond is. In dat geval zal de luchtvaartmaatschappij een vergoeding moeten uitkeren.

Twee voorbeelden uit de praktijk
Op 23 mei 2016 boog de rechtbank Amsterdam zich over de vraag of KLM twee passagiers moest compenseren die door vertraging hun aansluitende vlucht met een andere maatschappij misten en daardoor met vijf uur vertraging in Buenos Aires landden. De kantonrechter was van oordeel dat nu de laatste vlucht onderdeel was van de totale bij KLM geboekte reis die in codeshare was uitgevoerd, KLM verantwoordelijk is voor totale vertraging op eindbestemming en veroordeelde KLM tot betaling van € 600,- per persoon.

De uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 12 januari 2016 gaat in op de situatie dat een vliegtuigmaatschap een verplichte inspectie moest uitvoeren na een ‘birdstrike’ waardoor er vertraging was ontstaan. De vier passagiers vorderen samen € 1.600,- aan schadevergoeding van TUI Airlines Nederland BV. TUI beroept zich op buitengewone omstandigheden. De kantonrechter overweegt dat het in aanraking komen van het toestel met een of meerdere vogels een onverwachte gebeurtenis is, maar tegelijkertijd inherent is aan de normale uitoefening van TUI. De rechter oordeelt dat er geen sprake is van buitengewone omstandigheden en wijst de vordering van de passagiers toe.

Opvallend aan deze uitspraak is dat eerder door andere kantonrechters werd geoordeeld dat een ‘birdstrike’ wel als een buitengewone omstandigheid dient te worden gekwalificeerd. Momenteel loopt er een prejudiciële procedures over de birdstrike bij het Hof van Justitie van de Europese Unie om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of een birdstrike moet worden aangemerkt als een buitengewone omstandigheid. Advocaat-Generaal Bot heeft in zijn conclusie geschreven dat een botsing van een vliegtuig met vogels geen overmacht is. Een conclusie is een advies aan het Europese Hof. Het Hof hoeft dit advies niet over te nemen, maar zal het zeker meenemen. De uitspraak van het Hof wordt binnen enkele maanden verwacht.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande kunt u contact opnemen met Eline Geven of Annemarie Broers. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation in Eindhoven heeft als incasso advocaat jarenlange ervaring met bijvoorbeeld beslag leggen, creditmanagement of een incasso kort geding.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media