De Wet werk en zekerheid

In 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) in fasen ingevoerd. Per 1 juli 2015 is de WWZ in het arbeidsrecht volledig in werking getreden en is hiermee de arbeidswetgeving aanzienlijk op de schop genomen. Dit heeft dan ook grote gevolgen voor uw onderneming. Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation wil u helpen om de gevolgen in kaart te brengen en overeenkomsten up to date te maken.

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


WWZ-check

WWZ-check

De Wet werk en zekerheid

In 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) in fasen ingevoerd. Per 1 juli 2015 is de WWZ in het arbeidsrecht volledig in werking getreden en is hiermee de arbeidswetgeving aanzienlijk op de schop genomen. Dit heeft dan ook grote gevolgen voor uw onderneming. Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation wil u helpen om de gevolgen in kaart te brengen en overeenkomsten up to date te maken. 

De verandering door de WWZ en de gevolgen hiervan in uw onderneming

Met invoering van de WWZ zijn onder andere de regels over de proeftijd, het concurrentiebeding en de ketenregeling veranderd. Tevens heeft er een aanzienlijke wijziging in het ontslagrecht plaatsgevonden. Zo is de wettelijk verplichte transitievergoeding ingevoerd en wordt er door de kantonrechter veel strikter getoetst of er een grond bestaat om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Met de WWZ is ook de aanzegplicht ingevoerd. Deze houdt in dat een werknemer tijdig op de hoogte moet worden gebracht of zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al dan niet wordt voorgezet en onder welke voorwaarden deze wordt voortgezet. Bij het nalaten hiervan is een werkgever een vergoeding aan de werknemer verschuldigd tot maximaal een bruto maandsalaris. Indien werkgever en werknemer tot de beslissing komen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen is het met de WWZ verplicht om in de beëindigingsovereenkomst een bedenktermijn van veertien dagen op te nemen.

Risico’s en kansen WWZ

Het is belangrijk dat de arbeidsovereenkomsten, beëindigingsovereenkomsten en de cao aansluiten bij de regels van de WWZ. Het is belangrijk om te inventariseren of dit ook daadwerkelijk het geval is of dat deze nog gebaseerd zijn op de oude wetgeving. Van belang is om ervan op de hoogte te zijn waar de risico’s van de WWZ zitten, maar ook welke kansen de WWZ biedt.

Hulp van Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation met de WWZ-check

Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation heeft de WWZ-check ontwikkeld. Hiermee kan in beeld worden gebracht welke wijzigingen u in uw onderneming kunt en moet doorvoeren. Deze check geeft ook aan waar de risico’s in uw personeelsbestand zitten en welke mogelijkheden u heeft om dit te wijzigen.

Hoe werkt de WWZ-check?

Bij de WWZ-check gaat Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation als volgt te werk:

1. een advocaat van Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation voert een voorbereidend gesprek met u over de inhoud van de WWZ en wat de mogelijkheden voor uw onderneming kunnen zijn;

2. Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation beoordeelt de huidige cao;

3. Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation beoordeelt de huidige arbeidsovereenkomsten;

4. u ontvangt een schriftelijk advies over onze bevindingen;

Telefonische nazorg service

Indien u naar aanleiding van onze bevindingen nog vragen heeft over de WWZ en de uitvoering hiervan in uw onderneming, dan kunt u gebruik maken van onze telefonische nazorg service van één uur. Dit is inbegrepen in de prijs voor de WWZ-check.

Kosten WWZ-check

Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation biedt de WWZ-check aan voor een vaste prijs. Deze prijs is afhankelijk van de grootte van uw onderneming en bedraagt:

- voor een onderneming tot 50 werknemers: € 1.000,- exclusief BTW;

- voor een onderneming  tussen de 50 en 100 werknemers: € 1.500,- exclusief BTW;

- voor een onderneming met meer dan 100 werknemers: prijs in overleg.

Vragen?

Heeft u vragen over de WWZ-check of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Tessa de Mos of Eline Geven. 

VEDM biedt u juridische expertise op groot aantal rechtsgebieden.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media