Problemen rond erfenis: mediation een optie. Erfenis is een universeel probleem.

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Wij hebben ons toegelegd op een aantal rechtsgebieden, waarin wij ons gespecialiseerd hebben om u op een kwalitatief hoog niveau te kunnen bijstaan. U kunt bij ons terecht voor onderstaande zaken:

Meer in dit hoofdstuk:

  • Arbeidsrecht: Adviseren, procederen en bemiddelen in de relatie tussen werkgever en werknemer. De advocaat arbeidsrecht is een ervaren onderhandelaar, die praktisch is ingesteld en uit is op een zo goed mogelijk resultaat voor de cliĆ«nt.
  • Erfrecht: Juridische dienstverlening na overlijden van een familielid. Erfrecht mediatior. Tijdig inschakelen. Bij een sterfgeval binnen uw familie lopen de emoties hoog op. En dan moet u ook nog allerlei zaken regelen. U krijgt met erfrecht te maken.
  • Huurrecht en onroerend goed: Juridische dienstverlening waarbij onroerend goed is betrokken. Huurrecht en onroerend goed is een breed rechtsgebied. Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation heeft verschillende vastgoedadvocaten die gespecialiseerd zijn in onder meer het huurrecht.
  • Personen- en familierecht: Juridische dienstverlening bij relaties. Onze advocaten personenrecht en familierecht staan u bij in familierechtelijke gebeurtenissen: geboorte en afstamming, huwelijk en echtscheiding.
  • Contractenrecht: Juridische dienstverlening bij het sluiten en verbreken van overeenkomsten. Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation in Eindhoven kan u helpen bij al uw verbintenissenrecht - of contractproblemen. Zowel particulier als zakelijk.
  • Sportrecht: Juridische dienstverlening in alle sportgerelateerde zaken. Het sportrecht heeft betrekking op een aantal verschillende rechtsgebieden, die allemaal afzonderlijk een voorname rol kunnen spelen voor professionele sporters, sportclubs, maar ook voor amateurverenigingen.
Het vastgoedrecht omvat uiteenlopende regels en voortdurend in ontwikkeling. Onze advocaten weten van de hoed en de rand.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media