U wilt scheiden en zoekt hulp of of mediation op juridisch gebied.

Advocatuur Mediation Overlegscheiding


Voorwaarden

Voorwaarden

Meer in dit hoofdstuk:

  • Uurtarief: Onze werkzaamheden worden maandelijks aan u in rekening gebracht tegen een vooraf afgesproken...
  • Fixed fee: Indien uw dossier zich daarvoor leent, kan in overleg een fixed fee (vaste prijs) worden afgesproken...
  • Abonnementen: Als u over een langere periode voor diverse zaken juridische bijstand nodig heeft, of een juridische...
  • Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation Artikel 1:...
  • Klachtenregeling: Kantoorklachtenregeling (behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur) Van...
  • WWZ-check: De Wet werk en zekerheid In 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) in fasen ingevoerd. Per 1 juli 2015 is de WWZ in het arbeidsrecht volledig in werking getreden en is hiermee de arbeidswetgeving aanzienlijk op de schop genomen. Dit heeft dan ook grote gevolgen voor uw onderneming. Van Eerdenburg De Mos advocatuur & mediation wil u helpen om de gevolgen in kaart te brengen en overeenkomsten up to date te maken.
Nalatenschapsmediation kan zowel vóór als na het overlijden van de erflater worden ingezet, en is erop gericht eventuele conflicten onder erfgenamen te voorkomen en te laten oplossen.
Van Eerdenburg De Mos
advocatuur & mediation
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven
T: 040 - 82 00 906
F: 040 - 82 00 912Ontwerp en techniek © 2013-2018 Montay Media